Annons om förvaltningschef ute

2018-10-26

Idag publicerades annonsen till förvaltningschef för Alingsås lasarett, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälv sjukhus och Angereds Närsjukhus.

Det formella beslutet att bilda gemensam förvaltning förväntas tas först i november. Men för att inte tappa fart har rekryteringsprocessen av en gemensam förvaltningschef påbörjats.

Bakgrund

Den 29 maj 2018 fastställde regionfullmäktige den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022. Bland annat beslutades att Alingsås lasarett, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälv sjukhus och Angered Närsjukhus från och med årsskiftet 2018/2019 får en gemensam styrelse.

Som ett led i det fick regiondirektören i uppdrag att se över hur tjänstemannaorganisationen till den nya styrelsen ska se ut. Delar av utredningen förväntas redovisas för regionstyrelsen i november medan frågor som rör vårdutbud och arbetssätt inom den nya förvaltningen kommer att fortsätta utredas tillsammans med en gemensam ledning för den nya förvaltningen.