Sjukhusen i väster – vad händer nu?

Om några dagar tillträder jag som förvaltningschef för Sjukhusen i väster. Som tidigare beskrivits är rekryteringen av stabschefer påbörjad – initialt med fokus på att tillsätta rollerna HR-chef och ekonomichef. Rekryteringen genomförs i första hand via intresseanmälan och information har gått ut till befintliga stabschefer. En rekryteringsgrupp med fackliga representanter sätts ihop enligt överenskommelse, vid möte med MBL-grupp för Sjukhusen i väster den 22 februari. Fortsätt läsa ”Sjukhusen i väster – vad händer nu?”