Sjukhusen i väster – vad händer nu?

Om några dagar tillträder jag som förvaltningschef för Sjukhusen i väster. Som tidigare beskrivits är rekryteringen av stabschefer påbörjad – initialt med fokus på att tillsätta rollerna HR-chef och ekonomichef. Rekryteringen genomförs i första hand via intresseanmälan och information har gått ut till befintliga stabschefer. En rekryteringsgrupp med fackliga representanter sätts ihop enligt överenskommelse, vid möte med MBL-grupp för Sjukhusen i väster den 22 februari.

I linje med tidigare information från regiondirektören sker fortsatt uppbyggnad av förvaltningsledning och organisation successivt efter mitt tillträde. Därför har jag i samtal med nuvarande sjukhusdirektörer tydliggjort att ledning och styrning hanteras via respektive sjukhusledningar och befintliga strukturer, tills vi har ny förvaltningsledning formerad och nya strukturer på plats. Information om detta har gått ut till respektive sjukhusledning via nuvarande sjukhusdirektörer.

Under de nästkommande två veckorna kommer jag att besöka sjukhusen och deras ledningsgrupper. Jag är på Alingsås lasarett 5/3, Kungälvs sjukhus 6/3, Frölunda Specialistsjukhus 7/3 och Angereds Närsjukhus 12/3.

Med vänlig hälsning,

Martin Rösman
Tillträdande förvaltningschef Sjukhusen i väster