Arbetet med att bygga upp förvaltningsledning

Arbetet med att bygga upp förvaltningsledning och organisation för Sjukhusen i väster pågår.

Det har tidigare informerats om att ledning och styrning hanteras via respektive sjukhusledningar och dessas befintliga strukturer, tills ny förvaltningsledning är formerad och nya strukturer är på plats.

Håkan Joelsson, verksamhetschef på Frölunda specialistsjukhus, går därför in som tillförordnad sjukhusdirektör för Frölunda specialistsjukhus från 1 april, då Madeleine Andersson avslutar sitt uppdrag. Håkan kommer att leda arbetet lokalt på sjukhuset, under tiden för uppbyggnad av ny förvaltningsledning.

Håkan Joelsson kommer samtidigt ha kvar sitt ansvar som verksamhetschef.

Martin Rösman
Förvaltningschef Sjukhusen i väster

 

Har du frågor och funderingar?

Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.