Bildandet av Sjukhusen i väster

Jag vill berätta vad som händer nu avseende formation av ny förvaltningsledning och ny förvaltningsstruktur. Jag förstår att det är många av er som undrar hur det påverkar er, till exempel i stabsfunktionerna nu när vi rekryterar nya stabschefer.

Jag har tidigare informerat att ny ekonomichef och HR-chef påbörjar sina uppdrag 1:a maj. De har då ansvar för att formera sina staber för att möta den kommande organisationsstrukturen och de behov vi ser av ökad samverkan inom förvaltningen. De har inlett, eller ska inom kort, inleda samtal med sina grupper och tillsammans med mig diskutera former och framtida behov för förvaltningen inom respektive område.

Jag är också mitt uppe i rekrytering av utvecklingschef och kommunikationschef och förväntar mig att rekryteringarna kan offentliggöras nästa vecka.

Verksamheten

Inom kort kommer jag även att påbörja en dialog med verksamheter och staber på sjukhusen. Jag kommer att bjuda in funktioner och personer som representerar olika delar av vår verksamhet. Jag kommer presentera förslag till en övergripande organisationsstruktur avseende nivåer och förvaltningsledningsarbete så att vi tillsammans kan titta på scenarios för hur det ger oss möjligheter till ökad samverkan och god ledning av vår verksamhet. Min ambition är att denna dialog ska kunna påbörjas inom en till två veckor för att vi därefter ska kunna inleda samverkansdialogen på MBL och samverka ett förslag med personalorganisationerna i juni. Om denna översiktliga plan håller så förväntar jag mig att vi kan arbeta efter ny struktur från september.

Arbetsutskott

Jag har startat formationen av ett arbetsutskott (AU) till den kommande förvaltningsledningen. Deltagande initialt är förvaltningschef, nuvarande sjukhusdirektörer för alla ingående sjukhus, tillträdande ekonomichef och HR-chef samt chefssekreterare. Framöver formas detta om då ytterligare stabschefsroller tillsätts och vi fastställt vår kommande förvaltningsledning. Vi är överens om en grundläggande struktur för vårt arbete i AU så att vi tydligt kan hantera våra ärenden mellan till exempel förvaltningsledning, styrelse och facklig samverkan.

Fortsatt information och dialog

Vi kommer inom kort att skapa ett forum för kontinuerlig och samlad information om processen. Där kommer det att bli möjligt att hålla sig underrättad om mitt och stabens arbete med bildandet av förvaltningen. Det kommer också att vara möjligt att ställa frågor. Ni kommer att kunna nå denna plats från era respektive intranät. Frågor av särskild vikt och betydelse kommer, liksom tidigare, även att kommuniceras i linjerna.

I Sjukhusen i väster har vi en stor potential i att nyttja vår gemensamma kapacitet och kompetens. För alla oss som arbetar i den nya förvaltningen och får vara med från början är detta en möjlighet att bygga något där patienten verkligen hamnar i fokus.

Martin Rösman
Förvaltningschef Sjukhusen i väster

 

Har du frågor och funderingar?

Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.