T.f. sjukhusdirektör ANS utsedd

Karin Andersson, för närvarande verksamhetschef Specialistcentrum Barn och Unga, går in som t.f sjukhusdirektör på ANS från och med 1:a maj. Karin ersätter då Ulf Lindberg, som detta datum övergår till tjänsten som ekonomichef för Sjukhusen i väster.

Karin kommer även fortsatt att vara verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna på Angereds Närsjukhus, men Lorna Nicklasson går in som tillförordnad och tar ett operativt ansvar för verksamheten.