Utvecklingschef och kommunikationschef utsedd

Rekryteringen av utvecklingschef och kommunikationschef är nu slutförd. Åsa Meland är utsedd till utvecklingschef och Jonathan Neselrot till kommunikationschef.

”Jag är mycket glad att dessa rekryteringar har gått så bra och ser fram emot fortsatt arbete med våra nya stabschefer”, säger Martin Rösman.

Åsa Meland, nuvarande utvecklingschef på Kungälvs sjukhus utses till utvecklingschef för Sjukhusen i väster. Åsa Meland har arbetat i över 20 år med utvecklingsfrågor i många branscher men framförallt inom sjuk-, hälso- och tandvård.

”Åsa har en gedigen erfarenhet inom utvecklingsarbete på såväl strategisk som operativ nivå. Hon har ett tydligt helhetstänk och ser styrkan i att arbeta i team för att nå resultat i utvecklingsarbetet.” 

Jonathan Neselrot, nuvarande t.f. chef för Kommunikations- och Folkhälsoenheten på Angereds Närsjukhus utses till kommunikationschef för Sjukhusen i väster.

”Jonathan har under flera år arbetat med kommunikation inom Västra Götalandsregionen och har erfarenhet från både utförarsidan, beställarsidan och ägarsidan. Han har en modern och aktiv syn på kommunikation och på hur kommunikation som verktyg ska fungera för att bäst stötta verksamheten.”

Åsa och Jonathan tillträder sina tjänster 1 juni. De kommer redan nu inleda samtal med sina staber på sjukhusen i förvaltningen.

 

Har du frågor och funderingar?

Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.