Välkommen till Forum Sjukhusen i väster

Martin Rösman, förvaltningschef
Martin Rösman, förvaltningschef Sjukhusen i väster.

Vi lanserar nu Forum Sjukhusen i väster för att komplettera våra andra kommunikationsvägar. Behovet av information om bildandet av den nya förvaltningen är stort och det behöver finnas möjlighet att ställa de frågor man bär på.

Forum Sjukhusen i väster blir ett sätt för mig och stabscheferna att kommunicera med så många som möjligt av er inom förvaltningen. Här kommer alla nyheter som är kopplade till bildandet av den nya förvaltningen att finnas samlade och du har möjlighet att själv ställa frågor om sådant du undrar över. Forumet är också en möjlighet att knyta kontakter med andra inom förvaltningen eller få svar på dina frågor genom andras funderingar och svar.

Forum Sjukhusen i väster ersätter inte linjeinformationen eller reguljära nyheter på intranätet. Dessa, och andra kanaler, kommer även fortsättningsvis att användas.

Ni kommer att nå Forum Sjukhusen i väster via respektive sjukhus intranät. Varje startsida kommer ge enkel och smidig tillgång till alla publicerade nyheter här.

Välkomna!

Martin Rösman
Förvaltningschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.