Övergripande förvaltningsorganisation

Vid MBL-mötet 5 juni genomfördes förhandling av den nya övergripande förvaltningsorganisationen för Sjukhusen i väster.

Förslaget till den övergripande förvaltningsorganisationen syftar till att främja samverkan inom förvaltningen och att göra alla verksamheter delaktiga i ledning av förvaltningen. Information om den nya strukturen har givits tidigare i möten med nuvarande sjukhusledningar, MBL och via Forum Sjukhusen i väster. Förhandlingen avslutades i enighet och nu fortgår arbetet med att förbereda och tillsätta aktuella roller för att efter sommaren kunna arbete efter den nya strukturen.

Vid samma möte fastställdes också tidsplan för information och förhandling av stabfunktionernas organisation. Förhandling planeras till den 26 juni.