Styrelsen bekräftar förvaltningsnamnet

Jag heter Jonathan Neselrot och den 1 juni tillträdde jag som kommunikationschef för Sjukhusen i väster. Jag kommer närmast från uppdraget som t.f. kommunikationschef på Angereds Närsjukhus.

Jonathan Neselrot, Kommunikationschef, SV.

Att få vara med från början i förvaltningen Sjukhusen i väster är både utmanande och roligt. Jag ser fyra starka sjukhus med stor egen potential – och i gemensam förvaltning tror jag att allt det goda kan stärkas ännu mer.

För min del innebär uppdraget flera spännande uppdrag. Bland annat har jag och övriga kommunikatörer på sjukhusen sedan en tid arbetat med vårt nya gemensamma intranät, ett arbete som beräknas pågå under året i olika faser.

Ett annat spännande, och viktigt, uppdrag är namnfrågan. För den 13 oktober 2018 beslutade regionstyrelsen om verksamhetsinriktning för styrelsen för Sjukhusen i väster, ett av många formella steg för att bilda ny förvaltning. En av punkterna i detta beslut var:

Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för sjukhusen i väster att överväga namnet på styrelsen och på förvaltningen och eventuellt återkomma med förslag. (Diarienummer RS 2018-03564)

På sammanträdet den 20/6 svarade styrelsen för Sjukhusen i väster på regionstyrelsens uppmaning och beslutade att behålla namnet Sjukhusen i väster.

Styrelsen för Sjukhusen i väster beslutar att behålla nuvarande namn på styrelse och förvaltning. (DNR SV 2019-00661)

Den formella förkortningen på förvaltningen är SV.

Och nu står sommaren för dörren. En del har redan gått på semester, för andra väntar den runt hörnet. Jag hoppas ni alla får möjlighet till avkoppling, rekreation och umgänge med nära och kära. Ha en fin sommar och skön semester.

Jonathan Neselrot
Kommunikationschef, SV.