Rekrytering och tillsättning av nya roller

I den tidigare presenterade och beslutade organisationsstrukturen för Sjukhusen i väster presenterades roller som biträdande sjukhusdirektör (två roller med olika samordningsansvar) samt stabschef för Kansli- och försörjningsstab.

Kravprofiler har fastställts i överenskommelse med rekryteringsgrupp ur MBL, och hantering av process kring rekrytering och tillsättning har diskuterats så att den följer tidigare förhandlad ordning i omställningen till ny förvaltningsorganisation.

Magnus Karlsson blir ny biträdande sjukhusdirektör

Resultatet av dessa överenskommelser innebär att jag är glad att kunna informera att rollen som en av två biträdande sjukhusdirektörer (med samordningsansvar för opererande specialiteter, anestesi, operation och intensivvård samt diagnostik) tillsätts med Magnus Karlsson, tidigare sjukhusdirektör för Kungälvs sjukhus.

Jag ser fram emot att arbeta med Magnus som en av två i denna nya roll som ska facilitera dialogen inom utsedda verksamhetsområden för ökad samverkan med syfte att effektivt nyttja samlad kapacitet och öka utbytet mellan verksamhetsområdena.

Rollen kommer även ha ansvar för utvalda strategiska frågor och Magnus har genom sin bakgrund och erfarenhet i olika chefsroller och som ansvarig för regionala uppdrag stor kunskap om verksamheten, om styrning och ledning av produktions- och kapacitetsplanering samt djup insikt i arbetet med vårdutbudsstruktur och koncentration av vård.

Fortsatt process

Tillsättning av den andra rollen som biträdande sjukhusdirektör och rollen som stabschef för Kansli- och försörjningsstab kommer ske genom att intresseanmälningar går ut med möjlighet för personer med motsvarande befattning idag att söka. För rollen som biträdande sjukhusdirektör kommer intresseanmälan i första skedet riktas mot verksamhetschefer inom Sjukhusen i väster och för rollen som stabschef för Kansli- och försörjningsstab kommer intresseanmälan i första skedet riktas till de som i tidigare förvaltningsorganisationen hade stabschefsroller. Underlag för intresseanmälan går ut idag och intervjutider planeras direkt efter sommarsemestern.


Martin Rösman
Förvaltningschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.