Första halvåret som Sjukhusen i väster

När vi gick in i 2019 gjorde vi det med nya förutsättningar. Vi var fyra sjukhus som nu skulle arbeta som ett.

Martin Rösman, förvaltningschef Sjukhusen i väster.

För några av er har mycket eller nästan allt handlat om denna förändring under de första månaderna av året, medan det för många inte har inneburit någon skillnad i vardagen. Men det kan skapa många frågor och oro när man inte vet hur man påverkas.

Jag har hela tiden känt mig trygg i att vi på alla våra sjukhus har bra verksamhet som ger patienterna god vård och med en, inom de flesta områden, god tillgänglighet. Det är ni som står för den tryggheten, det är ni som tar hand om patienter och anhöriga varje dag. Inom Sjukhusen i väster är vi nästa 3 000 anställda inom olika yrkeskategorier som alla bidrar till vårt omhändertagande av patienten. Bredden på vår samlade kompetens är mycket stor och sträcker sig från vårdande professioner till administrativa funktioner och roller inom vår drift av sjukhusen eller av våra omfattande projekt. Tack för det arbete ni gör varje dag!

Vi har nu fastställt den förvaltningsorganisation som vi ska arbeta efter från 20 augusti. Sjukhusen i väster ska ha ett tydligt fokus på invånare och patient genom att med vår samlade kapacitet och kompetens öka tillgängligheten och fortsätta ge vård av hög kvalitet. Vår förvaltningsorganisation syftar till att främja samverkan inom förvaltningen och att göra alla verksamheter delaktiga i ledning av förvaltningen. Alla verksamhetschefer och stabschefer är inbjudna till förvaltningens ledningsgrupp. Genom deltagande ges möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet och att bidra till helheten. Det gynnar både patienter och medarbetare.

Även till det yttre sker det stora förändringar inom Sjukhusen i väster. Vi har omfattande bygg- och verksamhetsprojekt i Nya Kungälvs sjukhus, Nya Alingsås lasarett och Högsbo specialistsjukhus. Projekten är i olika faser men de är spännande och strategiskt mycket viktiga projekt för oss. Jag vill passa på och informera om att vi under förra veckan fick besked att bygglovet för Högsbospecialistsjukhus hade vunnit laga kraft. Vi ser fram emot att ta emot patienter under senare delen av 2023 även på Högsbo specialistsjukhus.

Vi har stora utmaningar framför oss att ta oss an under hösten men också nya möjligheter då vi gör det tillsammans inom Sjukhusen i väster.

Jag hoppas att ni alla får en riktigt skön sommar och att ni får möjlighet till vila och tid med de som står er nära.

Glad sommar!

Martin Rösman
Förvaltningschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.