Första mötet för förvaltningsledningen

I tisdags 20/8 sammanträdde förvaltningsledningen för Sjukhusen i väster för första gången. Mötet ägde rum på Angereds Närsjukhus.

Förvaltningsledningen samlad i Stora och Lilla Skillnaden, Angereds Närsjukhus.

Tisdagen den tjugonde augusti blev alltså dagen då förvaltningsledningen för Sjukhusen i väster höll sitt första sammanträde. En del av mötet ägnades åt att diskutera sjukhusets uppdrag och konstituerande principer som spelregler och ärendeanmälningar.

Efter lunch vändes blickarna framåt mot Västra Götalandsregionens målbild för hälso- och sjukvården. Målbilden 2030 för hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen är ute på remiss hos sjukvårdsförvaltningarna och arbetet kommer fortsätta under året, med politisk förankring i höst.

Dessutom diskuterade förvaltningsledningen utredningen om vårdutbudsstruktur i Göteborgsområdet.

Nästa tillfälle när förvaltningsledningen sammanträder blir dubbeldagar den 2-3 september, i Alingsås och i Angered. Målsättningen med dessa dagar är att blicka framåt och väva ihop viktiga frågor till en helhet. Bland annat kommer arbetet med verksamhetsplan för Sjukhusen i väster 2020 att sättas igång.

På sjukhusens respektive intranät finns nu sidor för förvaltningsledningen. Där finns kontaktuppgifter till samtliga deltagare och där kommer också anteckningarna från mötena att läggas upp.

Länk till webbplats för förvaltningsledningen på:

Kungälvs sjukhus intranät: http://kungalvssjukhus.vgregion.se/sv/Kungalvs-sjukhus/Ledning–styrelse/forvaltningsledning/

Angereds Närsjukhus intranät: https://ans.vgregion.se/f%C3%B6rvaltningsledning

Frölunda Specialistsjukhus intranät: http://intra.vgregion.se/sv/Frolunda-Specialistsjukhus/Organisation-och-ledning/forvaltningsledning/

Alingsås lasaretts intranät: http://intra.vgregion.se/sv/Alingsas-lasarett/LedningStyrning/forvaltningsledning/

Martin Rösman
Förvaltningschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.