Kansli- och försörjningschef utsedd

Anders Hillberg blir ny kansli- och försörjningschef inom Sjukhusen i väster. Anders tillträder den 1 september.

Anders Hillberg, ny kansli- och försörjningschef, Sjukhusen i väster.

Anders Hillberg tillträder som kansli- och försörjningschef från och med 1 september. Anders har lång erfarenhet från Kungälvs sjukhus där han arbetat som ekonomichef sedan 2000 och ekonomi- och lokalförsörjningschef sedan 2007.

– Kansli- och försörjningsstaben ansvarar för många olika funktioner och Anders har lång erfarenhet som stabschef.  Han har haft ansvarsområden som gör att jag är trygg i att han tar denna roll. Anders har, utöver ekonomifrågor, arbetat mycket med såväl lokalförsörjningsfrågor som servicefrågor – två områden som ryms inom Kansli- och försörjningsstaben, säger Martin Rösman, Förvaltningschef Sjukhusen i väster.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.