T.f. projektenhetschef utsedd

Henrik Almgren, nuvarande projektledare för Högsbo specialistsjukhus har utsetts till t.f projektenhetschef, från och med 1 september och kommer att inneha befattningen tills rekryteringen av en permanent projektenhetschef är genomförd. Rekryteringsprocessen kommer att påbörjas inom kort.

Sjukhusen i väster har i nuläget tre omfattande bygg- och utvecklingsprojekt: Nya Kungälvs sjukhus, Nya Alingsås lasarett och Högsbo specialistsjukhus. För att upprätthålla strategiskt fokus på förvaltningens omfattande byggprojekt skapas en projektenhet som samlar funktioner direkt kopplade till projektledning av Nya Kungälvs sjukhus, Nya Alingsås lasarett och Högsbo specialistsjukhus.

En enhetschef har personalansvar för ingående medarbetare. Enhetschefen är underställd förvaltningschef.