Utvecklingsstabens första möte

Den 23 augusti träffades alla i Utvecklingsstaben på Sjukhusen i väster för första gången. Målsättningen med dagen var att börja lära känna varandra och att börja arbeta med hur vi ska arbeta och organisera oss i den nya förvaltningen.

I Utvecklingsstaben ingår: Verksamhetsutveckling, IS-IT, FoU, Logistik och kapacitetsplanering samt Innovation och nya arbetssätt. Områden som alla hänger ihop och som alla, tillsammans med verksamheterna, arbetar med att utveckla arbetssätt.

Målet är klart:

Vi har ett gemensamt uppdrag: att ständigt utveckla kvalitet och öka tillgängligheten för våra patienter genom att tillsammans med verksamheterna arbeta med förbättringar och öka förbättringsförmågan.

  • Vi är en helhet som består av flera delar
  • Varje del måste optimeras men kanske framför allt, kontakten och samarbetet med övriga delar

Men vägen dit, hur vi ska arbeta och organisera oss kanske under hösten innebär är en ”bumpy-road” innan vi har kommit fram till hur det ska vara. En del av oss kanske tycker att det känns oroligt medan andra är litet otåliga i processen. Och så finns det de, som någon sade under utvecklingsdagen, som tycker det känns roligt och utmanande. Att det kanske kittlar litet skönt i magen när man åker ner i en dal. Oavsett hur vi alla känner under denna resa måste, vi ha full respekt för varandras upplevelse av det och försöka bidra till att allas resa blir så bra som möjligt.

Martin Rösman kom in en stund och berättade bl a litet om koncernledningens möte i rummet bredvid samt litet om sina tankar om Sjukhusen i väster. Alla fick möjlighet att ställa frågor. Nästa gång gruppen träffas, den 20/9, ska vi arbeta med hur våra områden kan berika varandra, hur vi kan arbeta mer tillsammans och även nå synergieffekter. Den 20/9 kommer vi också att arbeta med hur utvecklingsstabens arbete ska drivas och stöttas lokalt och hur det ska hänga ihop med arbetet centralt.

Åsa Meland
Utvecklingschef Sjukhusen i väster

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.