Samverkansavtal under konstruktion

När Sjukhusen i väster bildades startade genast arbetet upp med att ta fram ett nytt gemensamt samverkansavtal. Nu är nytt samverkansavtal på gång.

Representanter från arbetsgivaren och personalorganisationerna på Sjukhusen i väster delar erfarenheter på Alingsås lasarett.

Vid förvaltningsbildandet av Sjukhusen i väster fanns inget gemensamt avtal om samverkan, utan tidigare avtal gäller i vissa delar tills nytt avtal har tecknats. För att hantera det förvaltningsövergripande frågorna har MBL (medbestämmandelagen) fått användas. Nu är arbetet för att teckna ett nytt, gemensamt, samverkansavtal på gång.

Under onsdagen träffades representanter från arbetsgivaren och personalorganisationerna från alla fyra sjukhus på Alingsås lasarett för att dela erfarenheter kring hur samverkan har fungerat på de olika sjukhusen innan bildandet av Sjukhusen i väster.

”Samverkan viktig för bättre beslutsunderlag”

Ny förvaltning innebär att ett nytt samverkansavtal ska tas fram. Workshop genomfördes för att hitta vad som varit positivt i de tidigare samverkansavtalen och vad de fackliga representanterna och arbetsgivaren ser att ett bra samarbete ska innehålla.

Representanterna diskuterar i en workshop vad bra samverkan kan vara.

– Samverkan är viktig för att få fram bättre beslutsunderlag så att genomförandet fungerar. Ett bra samverkansavtal är grunden i det, men sen blir det ännu viktigare att vi får det att fungera i praktiken, och det måste vi göra tillsammans, arbetsgivare och fackliga organisationer, säger Malin Johansson, HR-chef.

Nytt avtal och förslag till avtal kommer att tas fram efter onsdagens workshop. Den 25 september är nästa förhandlingstillfälle.

VAD ÄR SAMVERKAN

Samverkan är den form för medinflytande som finns för oss alla som arbetstagare och för våra fackliga organisationer. Samverkan i formen av kollektivavtal utgår från medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Syftet är att genom avtalet skapa verktyg för att medinflytande i frågor om verksamhet och arbetsmiljö ska tas gemensamt. Avtalet ger också formerna för information, dialog och samverkan för att frågor ska få allsidig belysning före beslut.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.