Så vill vi ha vården – 120 patienter berättar

Undersökningen i entrén på Frölunda Specialistsjukhus, som 120 patienter och anhöriga deltog i, är en del i ett större arbete för att öka kunskapen om patienternas upplevelse av vården idag.

Hur upplever patienterna mötet med vården? För att försöka ta reda på detta fick alla som passerade entrén på Frölunda specialistsjukhus under två veckor i juni chansen att anonymt dela med sig av sina erfarenheter, och ge feedback på var de såg förbättringsmöjligheter.

– Vi ville veta hur patienterna tycker att vården fungerar idag, så vi kan ta med oss och behålla det som är bra, och också se vilka svagheter som finns så att vi kan utveckla oss. Det gäller både för arbetet i nuvarande Frölunda specialistsjukhus och för förberedelserna inför nya sjukhuset, Högsbo specialistsjukhus, säger Åsa Holmgren, delprojektledare för vårdverksamhet och arbetssätt i projektet Högsbo specialistsjukhus.

Berättelserna från patienterna kretsade framför allt kring fem områden: information, samordning och kontinuitet, tillgänglighet, bemötande samt att bli sedd och vara delaktig.

En patient svarade till exempel: ”Jag tog inte mina tabletter, för jag visste inte om jag skulle det inför besöket. Förstod inte informationen i kallelsen. Kändes inte riktad till mig – mycket allmän information. Ska jag ta min medicin eller inte? Det var inte tydligt”.

– Vi skickar ofta väldigt mycket information inför ett besök. Även om informationen om just mina förberedelser som patient finns där, kan den vara svår att hitta. Här måste vi från sjukhusets sida fråga oss: ”Med den här patienten som mottagare – är detta rätt information?”

Tillgänglighet viktig fråga

Ett annat konkret exempel på förbättringsområde handlar om tillgänglighet, både i fysisk mening och i att få kontakt i den utsträckning som får patienten att uppleva en kontinuerlig vård.

– När det gäller möjligheterna att få kontakt med oss, kan lösningen vara att titta på teknikens möjligheter, där vi genom digitala funktioner kan ha kvickare dialog med patienten, säger Åsa Holmgren.

Undersökningen visade också att det finns mycket som patienterna är nöjda med. De allra flesta är till exempel nöjda med hur de har blivit bemötta på Frölunda specialistsjukhus. Ord som återkom var att man kände sig trygg och omhändertagen och att personalen var uppmärksam och påläst. En patient skrev: ”Läkaren ser mig inte bara som en patient, utan som en människa. Får mig att känna mig trygg, man känner sig glad. Hjälpte mig med en bra kontakt till kurator när jag behövde det.”

Delar ut 100 dagböcker

Undersökningen i Frölundas entré, som 120 patienter svarade på, är bara en del i arbetet med att öka kunskapen om patienternas upplevelse av vården idag. Det har också genomförts intervjuer med patienter, både gruppintervjuer och djupintervjuer med enskilda, som nu sammanställs.

Sjukhuset har också nyligen börjat dela ut 100 dagböcker till patienter som genomgår dagkirurgisk operation. Patienten får dagboken när hen sätts upp för operation och skickar sedan tillbaka den när hen har återhämtat sig och läkt efter operationen.

– Här får vi möjlighet att följa med patienten genom hela kedjan. Vi har fått tillbaka flera dagböcker redan och vi får verkligen väldigt mycket information genom varje berättelse. Det är så spännande och ett viktigt sätt att bygga kunskap om hur vi kan bli bättre, säger Åsa Holmgren.

Fakta patientundersökningarna:

  • Undersökningen som genomfördes i juni i entrén på Frölunda specialistsjukhus kallades Empatimottagningen, efter modell från SÖS Innovation (Södersjukhuset) i Stockholm.
  • 120 patienter och anhöriga deltog.
  • Undersökningen, liksom övriga intervjuer och utdelningen av dagböcker inom dagkirurgin, genomfördes på initiativ av projekt Högsbo specialistsjukhus, i samarbete med Frölunda specialistsjukhus och Innovationsplattformen VGR.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.