Översyn av verksamhetsstruktur på Sjukhusen i väster

När regionstyrelsen beslutade att Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus skulle bilda gemensam förvaltning framfördes behov av att kapaciteter och resurser som fanns på sjukhusen skulle nyttjas gemensamt och att ledning och styrning skulle effektiviseras. Hittills har vi samlat staberna, HR, ekonomi, utveckling, kommunikation samt kansli- och försörjning förvaltningsövergripande. Nu tar vi nästa steg.

Att skapa en förvaltningsövergripande struktur för verksamheterna inom Sjukhusen i väster är ett viktigt steg för att nyttja vårt gemensamma kunnande på bästa sätt. Genom verksamheter som inte begränsas av de tidigare sjukhusorganisationerna och genom en förstärkning av det nära ledarskapet kan ledning och styrning bli mer effektiv och ni som arbetar nära patienter kan ges bättre förutsättningar.

Min bedömning är att vi behöver gå in i arbetet med en översyn av verksamhetsområdena och stärkt nära ledarskap nu. Därför har jag kallat verksamhetscheferna inom Sjukhusen i väster till dialog om processen. Jag har också informerat de fackliga organisationerna. En god samverkansdialog och planering för konsekvensanalyser och riskbedömningar ur ett medarbetarperspektiv är viktigt i denna process.

Mer information om arbetet och processen kommer att ges löpande, både på intranätet och via era chefer.

Martin Rösman
Förvaltningschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.