Skrivregler och mejlsignatur – vad är det som gäller?

Jag får många frågor om stavningen och förkortningen av Sjukhusen i väster. Stavas det med gemener, versaler, en av varje? Det är roligt att så många är intresserade. Det betyder att ni, liksom jag och kommunikatörerna, förstår vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt till något så banalt som stavning.

För även om alla förstår vad det står om man skriver sjukhusen i väster, Sjukhusen i Väster, eller Sjukhusen i väster, uppfattas det som mer professionellt när stavningen är genomtänkt och används av alla i en organisation.

Så vad gäller då?

Sjukhusen i väster stavas precis så. Versalt (stort) S i Sjukhusen och gement (litet) V i väster. Och detta oavsett om det hamnar mitt i en mening eller som det första ordet. Sjukhusen i väster alltså.

Förkortningen då?

SV är korrekt. Enbart versaler alltså.

En del av oss är i behov av att kommunicera förvaltningsnamnet på engelska. Då är den korrekta benämningen SV Hospital Group.

Jag får också många frågor om mejlsignaturer och här har två av mina duktiga kollegor, Åsa och Frida, tagit fram ett förslag till riktlinje. Men innan vi fastslår den vill jag öppna för kommentarer. Inom Sjukhusen i väster arbetar en mängd olika professioner och behovet i en signatur ser olika ut. Därför är det viktigt att lyssna in er. Ser du något som, utifrån ditt behov, saknas eller behöver läggas till i en riktlinje för mejlsignatur?

Om du inte jobbar övergripande för hela förvaltningen i ditt dagliga arbete:
Namn
Befattning, mottagning/enhet, sjukhus
Sjukhusen i väster
Västra Götalandsregionen
Telefon: Skrivs enligt principen (med svenskt riktnummer) 0521-123 45, 031-23 45 85 eller (mobilnummer) 070-123 45 67
E-post: xx.nn@vgregion.se

Om du jobbar övergripande för hela förvaltningen i ditt dagliga arbete:
Namn
Titel/befattning
Sjukhusen i väster
Västra Götalandsregionen
Telefon: Skrivs enligt principen (med svenskt riktnummer) 0521-123 45, 031-23 45 85 eller (mobilnummer) 070-123 45 67
E-post: xx.nn@vgregion.se

En riktlinje är bra förstås, men det är också viktigt att se till behoven. Om ovanstående struktur inte är tillräcklig ska riktlinjen öppna för möjliga tillägg.

Så vad säger ni? Finns det något ytterligare att tänka på när det kommer till mejlsignaturer? Kommentera gärna i vår Yammer-grupp. Länk finns här nedanför.

Jonathan Neselrot
Kommunikationschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.