Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster lanseras

Under året har vi kunnat se sjukhusens större och mindre enheter mötas upp, gruppera sig och skapa former för samarbete och samverkan. Nu har en ny enhet formerats: Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster, som är en gemensam enhet och plattform för folkhälsoarbetet på förvaltningens fyra sjukhus.

– Vi ser fram emot att få ta del av varandras kunskaper, dela erfarenheter och utvecklas tillsammans. Det tar tid, för vi sköter ju våra uppdrag som förut också men jag tror att jag talar för alla i gruppen när jag säger att det känns roligt och lovande att arbeta tätare tillsammans, säger Maria Magnusson, som är verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet på Sjukhusen i väster.

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster: Moa Hallmyr, Maria Magnusson, Charlotta Bertolino, Heléne Ambjörnsson och Madeleine Lund.

Olika uppdrag

Den nya Folkhälsoenheten ansvarar för implementeringen av levnadsvanearbetet på alla fyra sjukhus. Sjukhusens uppdrag vad gäller folkhälsa ser lite olika ut och fungerar på olika sätt, till exempel rörande samverkan med HR om insatser för personalens hälsa. En annan olikhet är att Angereds Närsjukhus har ett större uppdrag i att verka hälsofrämjande i befolkningen utanför sjukhuset. Dessutom är medarbetare på Angereds Närsjukhus ansvariga för att utveckla och sprida Helhetsmetodiken, som är ett verktyg för att följa upp, planera och styra hälsofrämjande arbete på befolkningsnivå.

Folkhälsoarbete för patienter, befolkning och medarbetare

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster arbetar för patienterna men också för befolkningen. Det som är viktigt för hälsan händer för det mesta inte på sjukhuset utan på andra ställen

– Om vi skall minska inflödet av patienter måste vi ta klivet ut i samhället och verka tillsammans med andra aktörer, menar Maria Magnusson.

– Att varje enskild medarbetare mår så bra som möjligt är förstås ett ansvar som ligger på arbetsgivaren. Men det är också ett villkor för att personalen skall kunna vara på topp när det gäller det hälsofrämjande uppdraget, fortsätter Maria.

Vad händer nu?

– Tobaksfria veckan startar nu, och det innebär bland annat att vi lanserar en film om passiv rökning som tagits fram av Region Sörmland och som skall visas på så många skärmar som möjligt i våra hus. På Angereds Närsjukhus erbjuder vi också besökare att testa sina lungor för KOL (20/11 i sjukhusentrén), säger Maria Magnusson.

– Vi kommer också att visa filmen som Maria nämner på Kungälvs sjukhus och vi kommer att ha inslag på intranät och sociala medier om Rökfria veckan. Vi kommer även att dela ut broschyrerna Att sluta med tobak – ett livsviktigt beslut och Rök- och alkoholfri före och efter operation till mottagningar och avdelningar, säger Heléne Ambjörnsson, processledare.

– På Frölunda Specialistsjukhus kommer vi också att jobba med att sprida broschyrerna Att sluta med tobak – ett livsviktigt beslut och Rök- och alkoholfri före och efter operation, säger Madeleine Lund, verksamhetsutvecklare.

Folkhälsoenheten kommer att kunna nås via en funktionsbrevlåda och via kontaktpersonerna för respektive sjukhus. Vill du veta hur du och dina medarbetare kan delta i folkhälsoarbetet? Hör gärna av dig!  

Om Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster arbetar för:

  • hälsofrämjande perspektiv i patientarbetet
  • så god hälsa som möjligt hos medarbetarna
  • minskade hälsoklyftor i befolkningen och, på sikt, patientbrist.

Samverkan med de kliniska verksamheterna och HR såväl som med olika aktörer utanför sjukhuset – civilsamhälle, kommuner, näringsliv – är självklara grunder i vårt arbete. De fyra sjukhusen har olika befolkningsunderlag och delvis olika uppdrag. Tillsammans kan vi dra nytta av våra olika perspektiv och erfarenheter. Vi bedriver ett utvecklingsarbete som väcker intresse både regionalt och nationellt.

Kontakt:
folkhalsoenheten.sv@vgregion.se

Kontaktpersoner för de olika sjukhusen:
Alingsås lasarett maria.b.magnusson@vgregion.se
Angered Närsjukhus maria.b.magnusson@vgregion.se
Frölunda Specialistsjukhus madeleine.lund@vgregion.se
Kungälvs sjukhus  helene.ambjornsson@vgregion.se

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.