Ny struktur för verksamhetsområden – underlag för fortsatt process presenterat för MBL

Arbetet med översynen av verksamhetsområden går vidare och onsdagen den 27/11 informerades MBL enligt paragraf 19*. Ett underlag för det fortsatta arbetet presenterades för de fackliga företrädarna.

För att bättre nyttja förvaltningens samlade kapaciteter och resurser, effektivisera ledning och styrning och stärka det nära ledarskapet inleddes tidigare i höstas en översyn av strukturen för verksamhetsområden. Översynen är också en del av det åtgärdsprogram som tagits fram för att få en ekonomi i balans. Hittills har arbetet varit fokuserat på dialog med verksamhetschefer och med fackliga företrädare.

Onsdagen 27/11 informerades fackförbunden enligt paragraf 19 och ett underlag att använda som utgångspunkt för fortsatt arbete presenterades. En förvaltningsövergripande risk- och konsekvensbedömning ur ett medarbetarperspektiv ska genomföras under januari 2020. Planen är att ett förslag till ny struktur för verksamhetsområden ska förhandlas på MBL den 29 januari inför beslut.

I förslaget som presenterades på MBL finns elva verksamhetsområden, till skillnad från dagens arton. Alla detaljer är ännu inte klara och underlaget blir föremål för fortsatt arbete och risk- och konsekvensbedömning.

Verksamhetsområden – utgångspunkt för fortsatt process

Kirurgi

Förvaltningsövergripande ansvar för allmänkirurgisk verksamhet. Inkluderar även ansvar för verksamhet inom hud, ÖNH, urologi, onkologi och gynekologi.

Ortopedi

Förvaltningsövergripande ansvar för ortopedisk verksamhet.

AnOPIVA

Förvaltningsövergripande ansvar för anestesi, operation och intensivvård.

Diagnostik och service

Förvaltningsövergripande ansvar för radiologi, laboratoriemedicin, sjukhusapotek och medicinsk teknik.

Vårdadministration

Förvaltningsövergripande ansvar för vårdadministrativa resurser.

Ambulanshelikopter

Riktat uppdrag för regional ambulanshelikopterverksamhet.

Medicin

Förvaltningsövergripande ansvar för internmedicinsk verksamhet.

Geriatrik

Ansvar för geriatrisk verksamhet på KS, smärtmottagning på ANS samt förvaltningsövergripande ansvar för NSVT, rehab, logopedi och neurologi.

Psykiatri, vuxen och BUP

Ansvar för vuxenpsykiatri KS och ANS samt BUP-verksamhet KS.

Specialistcentrum Barn och Unga

Ansvar för barn- och ungdomsverksamhet ANS.

Akutsjukvård

Ansvar för akutmottagningar KS och AL, ambulansverksamhet samt bemanningsservice AL.

Protokollet från MBL publiceras på tisdag 3/12 och finns då att läsa här

Se sjukhusdirektören berätta om översynen av struktur för verksamhetsområden

*En viktig förutsättning för arbetstagarorganisationernas möjligheter att följa med i arbetsgivarens resonemang är arbetsgivarens informationsskyldighet. Enligt 19 § MBL är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande hålla arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas och riktlinjerna för personalpolitiken.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.