Ny t.f. verksamhetschef för Kirurgi- och ortopedikliniken, Alingsås lasarett

Johan Kling, t.f. verksamhetschef Kirurgi- och ortopedikliniken Alingsås lasarett

Johan Kling, verksamhetschef för Anestesikliniken Alingsås lasarett, blir från och med 17 januari t.f. verksamhetschef för Kirurgi- och ortopedikliniken Alingsås lasarett.

Johan Kling ersätter Henrik Jonsson som avslutar sitt uppdrag som verksamhetschef för att övergå till att arbeta kliniskt.

Johan Kling upprätthåller chefskapet under perioden när förvaltningen arbetar med ny verksamhetsstruktur. Hans förordnande sätts till 31 mars. Johan har kvar sitt ansvar som verksamhetschef för Anestesikliniken.