Tillsättningar av tf. verksamhetschefer

Lorna Nicklasson tillträder som tf. verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna vid Angereds Närsjukhus. Hon efterträder Karin Andersson som tar över programledningen för det regionala barnuppdraget .

Lorna Nicklasson är idag vårdenhetschef för Specialistcentrum barn och unga vid Angereds Närsjukhus. Hon tillträder 1:a februari. Lornas förordnande sträcker sig ett år framåt, den tid då Karin Andersson är tjänstledig för att arbeta med det regionala barnuppdraget. Arbetet med att hitta en ersättare för Lornas nuvarande tjänst har påbörjats.

Geriatrik och rehabilitering

Marie Gardtman, fr.o.m. 7/1 tf. verksamhetschef för Geriatrik och rehabilitering.

Marie Gardtman går från och med 7/1 in som tf. verksamhetschef för Geriatrik och rehabilitering vid Kungälvs sjukhus. Hon ersätter Margrethe Tönder som avslutar sin tjänst. Marie upprätthåller chefskapet under perioden då förvaltningen arbetar med ny struktur för verksamhetsområden. Förordnandet sträcker sig till sista mars.

Marie Gardtman är idag verksamhetschef för Medicin- och psykiatriverksamhet samt Medicinsk service vid Angereds Närsjukhus och kommer att fortsätta de uppdragen.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.