Ny verksamhetsorganisation för Sjukhusen i väster

Igår MBL-förhandlades den nya strukturen för verksamhetsområden. Sjukhusdirektören kommer fatta det formella beslutet när protokollet från MBL-mötet är justerat – men redan nu kan den nya strukturen för verksamhetsområden presenteras.

– Jag är glad över att vi kan gå vidare och forma den organisation vi behöver för att nå våra mål och möta framtida utmaningar. Det är viktigt att vi nu ser vårt uppdrag som gemensamt, säger Martin Rösman, sjukhusdirektör, Sjukhusen i väster.

Vision, Kommunal och Ledarna anser att förhandling enligt § 11 skett där arbetsgivaren genomfört sin förhandlingsskyldighet. Vårdförbundet och SACO-förbunden anser att förhandling skett enligt § 11 och förklarar sig oeniga.

Risk- och konsekvensbedömning

Arbetsgivaren har under januari tillsammans med fackliga representanter identifierat vilka risker den nya verksamhetsstrukturen skulle kunna föra med sig – på en förvaltningsövergripande nivå och ur ett medarbetarperspektiv. För att reducera riskerna har en handlingsplan tagits fram och fackförbundens synpunkter på handlingsplanen har tagits till vara. Handlingsplanen publiceras här när protokollet från MBL är justerat 14 februari.

När nu den nya övergripande strukturen finns ska risk- och konsekvensbedömningar också genomföras på verksamhetsnivå. Det arbetet ska till exempel säkra enskilda teams tillhörighet och hantering av lokala processer. Arbetet påbörjas när nya verksamhetschefer är utsedda.

Fortsatt process

Rekryteringen av verksamhetschefer startar omgående, där i första hand de nuvarande verksamhetscheferna kan anmäla sitt intresse. Ambitionen är att ha den nya organisationen på plats 1:a april. De nuvarande verksamhetscheferna fortsätter i sina uppdrag fram tills dess.

Nu påbörjas ett arbete för att stärka det nära ledarskapet. Det arbetet ska säkra att beslut inom organisationen kan fattas så nära den verksamhet som berörs som möjligt. Under nästa vecka publiceras en intervju på intranätet med HR-chefen Malin Johansson där hon berättar mer om vad stärkt nära ledarskap betyder och vad det syftar till.

Ny struktur för verksamhetsområden

Den nya strukturen innehåller elva verksamhetsområden. Risk- och konsekvensbedömning kommer att genomföras på verksamhetsnivå vilket kan innebära vissa justeringar. I nuläget håller också namnen på verksamhetsområdena på att slås fast. Det arbetet ska vara klart under mars.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.