Vilken logotyp ska jag använda?

Jag och kommunikatörerna får en del frågor kring hur vi ska använda vår logotyp efter att vi blivit Sjukhusen i väster. Ska vi byta ut vår sjukhuslogga mot loggan för Sjukhusen i väster eller ska vi fortsätta använda den vi alltid har haft? Frågorna är ofta kopplade till logotyper i kallelser eller annan patientinformation.

Jonathan Neselrot, kommunikationschef Sjukhusen i väster

Det korta svaret på den frågan är: nej, vi gör inga förändringar i användandet av logotyper just nu. Alltså: har ni tidigare använt en sjukhuslogga i till exempel kallelser och patientinformation fortsätter ni använda den.

Tittar vi framåt kan det bli förändringar. Eller rättare sagt. Det kommer att bli ändringar. Det har sin bakgrund i politiska beslut i regionfullmäktige. Dels har fullmäktige beslutat att Västra Götalandsregionen ska byta namn till Region Västra Götaland, och dels har man antagit en identitets- och varumärkespolicy som innebär förändringar i hur vi kommunicerar gentemot patienter och invånare.

Namnbytet träder i kraft 1 januari 2021 vilket innebär att vi då måste se över vår logotyp – överallt där vi använder den. Under året kommer också riktlinjer som berättar hur vi ska förhålla oss till hur vi kommunicerar vår egen verksamhet, alltså hur vi tydliggör oss som avsändare.

Arbete som görs nu med att byta logotyper kommer sannolikt att behöva göras om senare under året eller tidigt nästa. Så för att undvika att lägga kraft och tid på det två gånger, behåller vi i nuläget de logotyper vi använder idag.

Om du har några frågor kring användandet av logotyper, ställ den gärna i Sjukhusen i västers Yammer-kanal, eller hör av dig till kommunikationsenhetens funktionsbrevlåda.

Jonathan Neselrot, kommunikationschef Sjukhusen i väster

Kommunikationsenheten

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.