Sjukhusen i väster får gemensam IT-chef

Oskar Torstensson blir IT-chef inom utvecklingsstaben på Sjukhusen i väster.

Oskar kommer närmast från en tjänst som SIS på Frölunda Specialistsjukhus.

Oskar Torstensson tillträder som IT-chef för Sjukhusen i väster den 1:a mars.

– Vi står inför flera utmaningar inom IT. Vi måste röra oss mot framtiden och anpassa våra IT-miljöer, samtidigt som vi också behöver förvalta det som vi redan har. En annan utmaning är att vi inom våra fyra sjukhus har tillämpat samma system, men på olika sätt. Det måste vi arbeta oss bort ifrån, i den mån det är möjligt, säger han.

För att kunna göra framgångsrika förändringar inom IT ser han det som en stor fördel att tillhöra utvecklingsstaben.

– Jag är taggad att komma igång med mitt arbete och att få möjlighet att arbeta tillsammans med alla kollegor inom verksamhetsutveckling, logistik, forskning och IT. Våra samlade kunskaper och erfarenheter ger oss goda förutsättningar ta oss an utmaningarna som vi står inför på ett bra och övergripande sätt, menar han.  

Oskar tillträder som IT-chef den 1 mars.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.