Frölunda bra på att förebygga uteblivna patientbesök

Frölunda Specialistsjukhus lyfts fram som ett gott exempel i Västra Götalandsregionens arbete att minska antalet uteblivna patientbesök.

Att involvera patienten från början i att hitta en tid som passar, liksom att skicka sms-påminnelser, är sätt som sjukhuset använder för att hjälpa patienten att inte missa sitt besök.

– Jag är glad att vi använder våra resurser på rätt sätt så de kommer patienter och invånare till godo, säger verksamhetschefen Matilda Berntsson.

För att minska antalet uteblivna patientbesök utreder nu regionen om den kan ta fram gemensamma riktlinjer. En del i detta arbete är att titta på goda exempel, varav Frölunda Specialistsjukhus alltså är ett.

Läs mer och lyssna på inslaget i P4 Göteborg där Matilda Berntsson intervjuas.