Handlingsplan färdigställd

Utifrån den risk- och konsekvensbedömning som arbetsgivaren och de fackliga representanterna gjort, med anledning av verksamhetsöversynen, har en handlingsplan tagits fram.

Under januari har arbetsgivaren tillsammans med fackliga representanter identifierat risker som den nya strukturen för verksamheterna kan föra med sig. En handlingsplan har tagits fram för att reducera riskerna. I och med att protokollet efter MBL 6 februari är justerat är handlingsplanen fastställd.

Risk- och konsekvensbedömningen som är genomförd och som ligger till grund för handlingsplanen är gjord på en förvaltningsövergripande nivå och ur ett medarbetarperspektiv. När nya verksamhetschefer är utsedda ska risk- och konsekvensbedömningar göras på verksamhetsnivå vilket bland annat ska säkra enskilda teams tillhörighet.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.