Sjukhusen i väster går in i den nya verksamhetsstrukturen

I morgon, den 1 april, går Sjukhusen i väster in i den nya verksamhetsstrukturen där verksamheterna får förvaltningsövergripande ansvar. Den nya strukturen har planerats sedan i oktober förra året och har samverkats i MBL.

Martin Rösman, förvaltningschef

Det är naturligt att vi ställer oss frågan om vi ska genomföra denna förändring när vi står inför en omfattande utmaning i form av covid-19.

Fortsätt läsa ”Sjukhusen i väster går in i den nya verksamhetsstrukturen”

Tillsättning av nya verksamhetschefer

Rekryteringen av verksamhetschefer till de nya verksamheterna är nu slutförd för åtta verksamheter. För tre verksamheter kommer tillförordnade verksamhetschefer att tillsättas samtidigt som extern rekryteringen påbörjas.

I samband med att den nya organisationen fastställdes i början av februari påbörjades också rekryteringen av verksamhetschefer till de nya verksamheterna. Rekryteringsprocessen har följt den process som fastställts i MBL, vilket inneburit att befintliga verksamhetschefer kunnat lämna intresseanmälan för tjänsterna.

Fortsätt läsa ”Tillsättning av nya verksamhetschefer”