Tillsättning av nya verksamhetschefer

Rekryteringen av verksamhetschefer till de nya verksamheterna är nu slutförd för åtta verksamheter. För tre verksamheter kommer tillförordnade verksamhetschefer att tillsättas samtidigt som extern rekryteringen påbörjas.

I samband med att den nya organisationen fastställdes i början av februari påbörjades också rekryteringen av verksamhetschefer till de nya verksamheterna. Rekryteringsprocessen har följt den process som fastställts i MBL, vilket inneburit att befintliga verksamhetschefer kunnat lämna intresseanmälan för tjänsterna.

Rekryteringen är nu slutförd beträffande åtta verksamheter. Dessa tillträder sina tjänster den 1 april.

Akutsjukvård
Verksamhetschef: Christina Nyström

Ambulanshelikopter
Verksamhetschef: Per Arnell

Anestesi, operation, IVA
Verksamhetschef: Johan Kling

Diagnostik och service
Verksamhetschef: Ulla Delfs Moss

Geriatrik och rehabilitering
Verksamhetschef: Ulrika Jonsson Milusic

Medicin
Verksamhetschef: Marie Gardtman

Psykiatri
Verksamhetschef: Eva Blixt

Specialistcentrum Barn och unga
Verksamhetschef: Karin Andersson (tjänstledig för regionalt uppdrag, tf Lorna Niklasson)

För tre verksamheter fortsätter rekryteringen med öppen annonsering. De tjänsterna tillsätts från och med den 1 april med en tillförordnad verksamhetschef. De blivande verksamheterna ”Kirurgi” och ”Ortopedi” kommer att ledas av en gemensam tillförordnad verksamhetschef fram till det att rekryteringen är klar.

Kirurgi
Tf verksamhetschef: Henrik Almgren

Ortopedi
Tf verksamhetschef: Henrik Almgren

Vårdadministration
Tf verksamhetschef: Linda Jörgensen

Arbetet fortsätter enligt den handlingsplan som fastställdes i samband med MBL-förhandling om nya organisationen.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.