Sjukhusen i väster går in i den nya verksamhetsstrukturen

I morgon, den 1 april, går Sjukhusen i väster in i den nya verksamhetsstrukturen där verksamheterna får förvaltningsövergripande ansvar. Den nya strukturen har planerats sedan i oktober förra året och har samverkats i MBL.

Martin Rösman, förvaltningschef

Det är naturligt att vi ställer oss frågan om vi ska genomföra denna förändring när vi står inför en omfattande utmaning i form av covid-19.

I förvaltningsledningen är vi överens om att förändringen behöver genomföras, bland annat för en tydlig styrning över hela förvaltningen i detta svåra läge. Men det måste göras klokt så att kunskap om verksamheterna inte tappas och att erfarenhet från överlämnande chef kan tas till vara. Vi kommer därför att göra en anpassad övergång.

Det kommer att vara olika förutsättningar i förändringen där några verksamheter i stora delar är oförändrade och även har oförändrat ledarskap, till att ett par verksamheter har en större förändring framför sig och de överlämnande cheferna går in i andra uppdrag. Några av de överlämnande cheferna kommer att gå till uppdrag utanför förvaltningen medan andra är kvar inom Sjukhusen i väster. Men ingen överlämnande chef lämnar förvaltningen under april månad och alla cheferna är överens om att stödja varandra i övergången. Även stabsfunktioner som HR, ekonomi och verksamhetsutveckling har ett tydligt ansvar att stödja extra i denna situation. Individuella samtal mellan berörda chefer har hållits för att säkra vilket stöd som krävs. Det formella verksamhetschefskapet övergår till de nytillträdande verksamhetscheferna 1 april.

För de allra flesta av er kommer den nya strukturen inte innebära någon förändring i vardagen, men som organisation får vi en effektivare ledning och styrning. Vi kommer på ett nytt sätt kunna hanterat vårt uppdrag som gemensamt och nyttja vår samlade kapacitet, vilket vi kommer behöva inte minst i den situation vi är i nu. Ingen enskild verksamhet, inget enskilt sjukhus kommer klara denna utmaning utan stöd och samarbete med andra.

Martin Rösman
Förvaltningschef

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.