Därför går vi in i nya strukturen nu, trots covid-19

Idag, den 1 april, sjösätts den nya verksamhetsstrukturen. Katarina Andersson och Tobias Nilsson, biträdande sjukhusdirektörer, förklarar varför det görs nu som planerat, trots det ansträngda läget kring covid-19.

Tobias Nilsson och Katarina Andersson
Katarina Andersson och Tobias Nilsson, biträdande sjukhusdirektörer.

– Vi har noga övervägt om vi ska skjuta på att gå in i den nya strukturen och om vi skulle vinna något på det. Vi har vänt och vridit på de utmaningar som vi har sett, men har kommit fram till att den tjänar oss bättre, även i detta läge. Vi har haft utmaningar att koordinera, så med facit i hand hade det varit bra om den nya strukturen funnits på plats redan innan utbrottet av covid-19. Det är viktigt att genomföra enligt plan, för vi kommer att behöva kunna nyttja våra samlade resurser över hela förvaltningen, förklarar Tobias.

Med förändring kommer många funderingar och kanske även oro, som givetvis kan bli fler och förstärkas under den tuffa period som vi upplever just nu.

– Vi försöker anpassa utefter situationen som är, med covid-19, och gå in i den nya strukturen klokt. Alla de verksamhetschefer som lämnar kommer att finnas kvar i en till en och en halv månad, så att vi får en säker överlämning, samtidigt som det dagliga arbetet som behöver göras kan fortgå, säger Katarina.

Redan nu har fördelarna med en gemensam förvaltning visat sig.

– Vi har sett att den samverkan som finns inom vår förvaltning har hjälpt oss i den svåra situation som vi befinner oss i. Det har varit en otrolig draghjälp att vi har kunnat se oss som en enhet. En redan tuff situation hade varit ännu mer utmanande ensamma. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb under den här tuffa perioden och visat en enorm samarbetsvilja och flexibilitet, säger Katarina och fortsätter:

– Det är något av det som har varit fint under den här tiden. Jag är väldigt imponerade av det arbete som sker och vill tacka alla medarbetare för att ni ställer upp på ett helt fantastiskt sätt.

Tobias instämmer:

– Alla har bidragit. Medarbetare har till exempel flyttat sig både internt och över sjukhustomter. Ett stort tack för att alla hjälper till.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.