Sjukhusen i väster går in i den nya verksamhetsstrukturen

I morgon, den 1 april, går Sjukhusen i väster in i den nya verksamhetsstrukturen där verksamheterna får förvaltningsövergripande ansvar. Den nya strukturen har planerats sedan i oktober förra året och har samverkats i MBL.

Martin Rösman, förvaltningschef

Det är naturligt att vi ställer oss frågan om vi ska genomföra denna förändring när vi står inför en omfattande utmaning i form av covid-19.

Fortsätt läsa ”Sjukhusen i väster går in i den nya verksamhetsstrukturen”

Tillsättning av nya verksamhetschefer

Rekryteringen av verksamhetschefer till de nya verksamheterna är nu slutförd för åtta verksamheter. För tre verksamheter kommer tillförordnade verksamhetschefer att tillsättas samtidigt som extern rekryteringen påbörjas.

I samband med att den nya organisationen fastställdes i början av februari påbörjades också rekryteringen av verksamhetschefer till de nya verksamheterna. Rekryteringsprocessen har följt den process som fastställts i MBL, vilket inneburit att befintliga verksamhetschefer kunnat lämna intresseanmälan för tjänsterna.

Fortsätt läsa ”Tillsättning av nya verksamhetschefer”

Nära ledarskap – vad betyder det?

Att stärka det nära ledarskapet är en viktig del i arbetet med att bygga upp den nya verksamhetsorganisationen inom Sjukhusen i väster. Men vad betyder det? Här berättar HR-chefen Malin Johansson vad begreppet innebär, vad vi kommer att kunna se under året och vad det långsiktiga målet är.

När den nya organisationen är på plats den 1 april påbörjas även ett arbete för att stärka det nära ledarskapet. Det arbetet ska säkra att beslut inom organisationen kan fattas så nära den verksamhet som berörs som möjligt.

Fortsätt läsa ”Nära ledarskap – vad betyder det?”

Ny verksamhetsorganisation för Sjukhusen i väster

Igår MBL-förhandlades den nya strukturen för verksamhetsområden. Sjukhusdirektören kommer fatta det formella beslutet när protokollet från MBL-mötet är justerat – men redan nu kan den nya strukturen för verksamhetsområden presenteras.

– Jag är glad över att vi kan gå vidare och forma den organisation vi behöver för att nå våra mål och möta framtida utmaningar. Det är viktigt att vi nu ser vårt uppdrag som gemensamt, säger Martin Rösman, sjukhusdirektör, Sjukhusen i väster.

Fortsätt läsa ”Ny verksamhetsorganisation för Sjukhusen i väster”