Nära ledarskap – vad betyder det?

Att stärka det nära ledarskapet är en viktig del i arbetet med att bygga upp den nya verksamhetsorganisationen inom Sjukhusen i väster. Men vad betyder det? Här berättar HR-chefen Malin Johansson vad begreppet innebär, vad vi kommer att kunna se under året och vad det långsiktiga målet är.

När den nya organisationen är på plats den 1 april påbörjas även ett arbete för att stärka det nära ledarskapet. Det arbetet ska säkra att beslut inom organisationen kan fattas så nära den verksamhet som berörs som möjligt.

Fortsätt läsa ”Nära ledarskap – vad betyder det?”

Samverkansavtal under konstruktion

När Sjukhusen i väster bildades startade genast arbetet upp med att ta fram ett nytt gemensamt samverkansavtal. Nu är nytt samverkansavtal på gång.

Representanter från arbetsgivaren och personalorganisationerna på Sjukhusen i väster delar erfarenheter på Alingsås lasarett.

Vid förvaltningsbildandet av Sjukhusen i väster fanns inget gemensamt avtal om samverkan, utan tidigare avtal gäller i vissa delar tills nytt avtal har tecknats. För att hantera det förvaltningsövergripande frågorna har MBL (medbestämmandelagen) fått användas. Nu är arbetet för att teckna ett nytt, gemensamt, samverkansavtal på gång.

Fortsätt läsa ”Samverkansavtal under konstruktion”