Gemensam förvaltning för sjukhusen i väster

Arbetet med att utreda formerna för tjänstemannastödet till den nya styrelsen för sjukhusen i väster fortsätter. Men för att inte tappa fart påbörjas nu en rekryteringsprocess av en förvaltningschef. Inriktningen för arbetet är alltså att det blir en gemensam förvaltning.

En gemensam ledning kan, med stöd i den fortsatta utredningen och parallellt med nuvarande sjukhusledningar, arbeta med möjligheter och positiva synergier. Kunskap som finns bland chefer och medarbetare på förvaltningarna kan fångas upp och vävas in i arbetet med att forma det nya och det kommer i slutändan att komma patienterna till gagn. Fortsätt läsa ”Gemensam förvaltning för sjukhusen i väster”