Dialog

Har du frågor och funderingar?

Anslut gärna till Forum Sjukhusen i västers Yammergrupp för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.

Du kan förstås också alltid ta dina frågor till din chef. Denne kan sedan föra dem vidare om du önskar.

Yammer – VGR:s sociala nätverk

Om du vill veta mer om Yammer kan du läsa om det här:
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/yammer