Frölunda bra på att förebygga uteblivna patientbesök

Frölunda Specialistsjukhus lyfts fram som ett gott exempel i Västra Götalandsregionens arbete att minska antalet uteblivna patientbesök.

Att involvera patienten från början i att hitta en tid som passar, liksom att skicka sms-påminnelser, är sätt som sjukhuset använder för att hjälpa patienten att inte missa sitt besök.

Fortsätt läsa ”Frölunda bra på att förebygga uteblivna patientbesök”

Så vill vi ha vården – 120 patienter berättar

Undersökningen i entrén på Frölunda Specialistsjukhus, som 120 patienter och anhöriga deltog i, är en del i ett större arbete för att öka kunskapen om patienternas upplevelse av vården idag.

Hur upplever patienterna mötet med vården? För att försöka ta reda på detta fick alla som passerade entrén på Frölunda specialistsjukhus under två veckor i juni chansen att anonymt dela med sig av sina erfarenheter, och ge feedback på var de såg förbättringsmöjligheter.

Fortsätt läsa ”Så vill vi ha vården – 120 patienter berättar”