Introduktionsdagar

Introduktion

De första dagarna i Zwolle har vi introducerats både till det lokala sjukhuset och nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Med lite tacksamhet är det denna torsdag helgdag och ett uppehåll i det fullproppade programmet för oss. Det ger utrymme till reflektion och återhämtning från alla nya intryck.

Vi är tre deltagare i utbytesprogrammet som är placerade här i Zwolle; Cecilie som är jurist från Danmark, Anne som är läkare från Tyskland, och så jag. På lånade cyklar och på holländskt vis tar vi oss över ängarna till sjukhuset på 5 minuter, och längs kanalerna till centrum på 10 minuter. Ämnet för utbytet genomsyrar varje möte vi deltar i, och diskuteras även på kvällarna på vårt B&B. Vi diskuterar även våra respektive hälso- och sjukvårdssystem och hittar mängder av likheter men också stora skillnader. Trots våra olika bakgrunder finns det så mycket gemensamt och stimulerande att prata om:-)

Sjukhuset i Zwolle

Sjukhuset i Zwolle består av ett större regionsjukhus och ett mindre sjukhus. Det finns 936 vårdplatser och man omsätter 680 miljoner euro, dvs gigantiska ca 7 miljarder SEK/år. Omkring 5000 medarbetare arbetar här. Huvudbyggnaden stod klar 2013 och är en sevärdhet i sig med färgerna, ljuset och växtligheten både exteriört och interiört. Arkitektens vision var att det inte skulle kännas som ett sjukhus, utan som ”ett bättre hus”. Alla vårdrum har dagsljus, färgerna är från regnbågens hela skala och grönskan inomhus känns i luften. Byggnaden sträcker sig 1,2 km tvärs över. Avstånden är det enda som man lyfter fram som en brist när det gäller byggnaden i sig.

Interiör.

Sjukhuset är ett sk LEAN-sjukhus. Hittills har vi mest kunnat ta del av lean-tänkandet i sättet de löser praktisk service för både patienter och personal, men jag är säker på att vi kommer att få en djupare insyn i rutinerna och vårdprocesserna vartefter. Organisatoriskt är vården samlad kring tre centrum; hjärtcentrum, onkologicentrum och kvinno-barncentrum. Sjukhuset uppvisar just nu röda siffror och man har anställningsstopp (känns det igen?). Bemötandet är däremot oerhört välkomnande och engagerat av alla vi träffar. Det känns som att de är öppna och ödmjuka med både framgångsfaktorer och brister, vilket skapar förtroende. Så det bådar gott inför fortsättningen:-)

Läkemedelsrum på en onkologavdelning. En sjuksköterska är speciellt avsatt för att förbereda samtliga patienters mediciner. (Bilden är tagen med sjuksköterskornas tillåtelse).

Hälso- och sjukvårdssystemet i Nederländerna

Under gårdagen träffades samtliga HOPE-deltagare i Utrecht (vi är nio stycken från hela Europa) för en inledande introduktion till temat för utbytesprogrammet och hälso- och sjukvårdsorganisationen i Nederländerna. Här bor 17 miljoner invånare inom 150 x 300 km. Antalet sjukhus är 85, varav 8 är universitetssjukhus.

Den största skillnaden från vårt eget hälso- och sjukvårdssystem är att man gått från statlig reglering till marknadsreglering. Alla medborgare har rätt till sjukvård via sin skyldighet att teckna försäkring, och 80% av hälso- och sjukvården ska finnas tillgänglig för alla. Staten ansvarar för tillgänglighet, att kostnaden hålls inom rimlig ram och för kvalitet. Resten av ansvaret ligger på sjukhusen tillsammans med försäkringsbolagen. Detta medför att sjukhusen årligen har förhandlingar med försäkringsbolagen om budget och vårdinnehåll. Försäkringsbolagen betalar ju bara för den vård som sjukhusen levererat. Medborgarna väljer också försäkringsbolag årligen. Alltihop innebär att det uppstår ett konkurrensförhållande både försäkringsbolagen emellan, sjukhusen emellan, samt mellan försäkringsbolag och sjukhus. Vi har snuddat vid fördelar och nackdelar med systemet, men här menar man att medborgare och försäkringsbolag på detta sätt stimulerar sjukhusens prestationer (kvalitet och kostnader). Jag ser att detta system verkar medföra en enorm administrationsapparat.

Powerpoint-genomgångar.

På rasten kommer mobilerna fram. Från vänster Carolina, Anne (från Tyskland), Cecilie (från Danmark) och Fiona (från Storbritannien).

Efter arbetsdagen sightseeing i Utrecht.

Alla deltagare i Nederländerna tillsammans med de nederländska koordinatorerna.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *