Volontärarbetet på sjukhuset

Volontärerna

I sjukhusets entré möts man alltid av ett antal grönklädda personer. En av dem kör en golfbil genom entréhallen med patienter där bak. Andra samtalar med besökare som just kommit, pekar, visar och följer till rätta. Även den lilla pendelbussen på parkeringen (som tydligen är till salu!) körs av en person med grön skjorta.

Dessa personer är volontärer, och fredagens möten (11/5) innehöll bland annat en presentation av sjukhusets volontärarbete. Jag får intrycket att volontärarbete vid sjukhusen är vanligt, och i Zwolle finns en väl strukturerad organisation för detta.  Arbetet leds av en verksamhetschef och hennes assistent, vilka båda är anställda av sjukhuset på heltid. Med en budget på ca 1 milj kronor driver de verksamheten som beskrivs som en ren servicefunktion på sjukhuset. Det finns 450 volontärer på sjukhuset. Volontärerna ställer sig till förfogande för 4 till 12 timmarsvolontärarbete/vecka. Verksamhetschefen berättar att de har en medelålder på 60 år (18 – 89 år) och knappt 80% av dem är kvinnor. En av volontärerna har funnits på sjukhuset i hela 51 år!

Urvalet sker utifrån kompetens, att volontären har möjlighet att utföra en specifik uppgift. Efter kontrakt skrivits (efter sedvanlig intervju med sökande) får volontären en rollbeskrivning, uniform (den gröna skjortan), och de utbildningar som behövs för uppdraget. Utbildningarna kan handla om hygien, bemötande, lokalkännedom mm. Inför uppdrag på specifika avdelningar får volontären individuell utbildning. Verksamhetschefen berättar att det är inte svårt att hitta volontärer, och det händer ofta att hon får tacka nej till sökande. Det gäller att hitta rätt person för rätt uppdrag.

Volontärernas uppdrag får aldrig definieras som arbete eller ersätta någon anställds arbete. Arbetet måste kunna fortgå som vanligt även om volontären inte är där. Ofta uppstår diskussioner om gränsdragningen trots att skrivna riktlinjer finns. Till exempel kan ibland deras uppdrag innebära att vara stöd till någon patient som är i behov av det på en avdelning. I dessa fall kan gränsdragningen vara svår. I nuläget finns volontärer på nästan alla vårdavdelningar.

Precis som anställda medarbetare, får volontärerna ett årligt återkopplingssamtal med sin gruppledare (som också är volontär). Budgeten används till utbildningar, omkostnader när det gäller uniformen, volontärernas resor och försäkringar, en årlig fest, uppvaktningar av enskilda volontärer mm.

Det verkar vara en välorganiserad verksamhet som tillför värde för både patienterna och vårdpersonalen. Kanske skulle vi fundera över detta i vår egen organisation?

Personalmatsalen en fredag (som också är klämdag). Man får passa på att ta kort när det inte är så många personer i rörelse!

Sightseeing

 

Båttur i vallgraven runt Zwolle.

Cykeltur runt Zwolle

IKEA skymtar över ängarna.

Man kan cykla ovanpå vallarna som skyddar land under havsnivån. Då får man änligen lite utsikt.

Storken:)

Som ett sagoland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *