Service, forskning och innovation

För den som behöver vistas länge på sjukhuset kan det behövas en miljö med kanaler, såklart. Den här hittade vi utanför akutens entré.

Gästfrihet och service

Vi känner oss som gäster när vi kommer till sjukhuset varje morgon, och det är ju inte konstigt eftersom det är just det vi är. Men när sjukhuset stod klart 2013 hade man också bestämt att i och med flytten till ny byggnad skulle man arbeta strategiskt med att förbättra bemötandet och servicen till patienterna och deras anhöriga. Kanske hjälpte marknadsregleringen också till att inta ett slags kundperspektiv.

Vi träffar projektledaren, som har 1 dag/vecka avsatt för projektet. Han visar sig vara Mr Hospitality Himself:) Projektet riktar in sig på att göra det till en så bra upplevelse som möjligt för dem som behöver komma till sjukhuset, och till detta behövs ett gemensamt arbete av både medarbetare och patienter. Patienters erfarenheter och förbättringsförslag samlas kontinuerligt in bland annat genom sk ”mirror conversations” (som jag kommer att berätta om vid ett senare inlägg), sedvanliga enkäter rörande patientnöjdhet, ”röda och gröna kort” till patienterna som efterfrågar förbättringsförslag, ”Tips &Tops” i huvudentrén mm.

Som en del av projektet har det rekryterats ”ambassadörer” bland medarbetarna på de respektive avdelningarna. Uppdraget för dem är hålla bemötande- och servicefrågor levande, hjälpa till med insamling av förbättringsförslag och vara projektets ögon och öron i verksamheten. Projektet är helt i linje med sjukhusets värdegrund, och finns med som en del i det årliga medarbetarsamtalet.

Det har ibland varit svårt att rekrytera ambassadörer ute i verksamheten, trots att projektet numera är permanentat av sjukhusledningen. Projektledaren tror att det kan bero på varierande intresse hos klinikledningar, tid, kostnader, attityder, hierarki… Till exempel finns endast en läkare representerad som ambassadör, och det är vid det mindre sjukhuset i Meppel.

Huvudentréns baksida ser ut som mest ut som entrén till ett hotell.

Glasskulptur utanför huvudentréns baksida. Ängeln är tredimensionell därinne.

Den lilla pendelbussen på sjukhusparkeringen.

Om man vill kan man välja vilken färg man ska ha på rullstolen man lånar i huvudentrén.

Forskningsenheten

Vi kastas mellan olika verksamheter under dagarna! Det är svårt att samla erfarenheterna under gemensamma nämnare, och det är väl först i slutet av utbytet som man lagt ihop några av pusselbitarna och fått dem att passa.

Under en timme idag fick vi träffa verksamhetschefen för ”Research and innovation”. På forskningsenheten (del av verksamheten) finns 11 medarbetare, och man fungerar som en service till forskande medarbetare och kliniker. Samtliga 26 avdelningar finns representerade på något sätt (och medfinansierar verksamheten). Innovationsförslagen kommer också från klinikerna själva. Enheten bistår med forskningssjuksköterskor, etisk kommitté, finansiering av doktorander, förmånlig finansiering tillsammans med lokala banker för innovationer, insamling av data, statistiska analyser, dashboards, benchmarking, artikelskrivande, symposier, nätverkande…

Det finns ett pågående innovationssamarbete med de lokala tillverkarna av plast (tydligen är det en framgångsrik verksamhet i regionen). Här pågår också ett omfattande forskningsprojekt som handlar om ”shared decisionmaking”, en form av patientmedverkan som vi kommer att få veta mer om längre fram. Två patienter finns också representerade i form av ”co-researchers” i någon form av styrgrupp, men just nu oklart hur. Det kommer vi också att få veta mer om längre fram.

Man håller också på, i sambete med ett IT-företag, att ta fram en sökmotor för att plocka ut data ur den elektroniska patientjournalens fritextfält. Första steget har varit att ta fram ett verktyg för anonymisering och pseudonymisering. I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer, har detta visat sig vara ett värdefullt första steg. Nästa steg blir att identifiera algoritmer för datakodningen. Om de lyckas med detta (hoppas jag) sitter de på en guldgruva!

Budgeten för verksamheten ligger på 1 miljon euro/år (ca 10 miljoner). En stor skillnad mot i Sverige är dock att de också utför forskning för läkemedelsindustrin, och har stora inkomster av det. Ekonomiskt översott går direkt tillbaka till sjukhusets egen forskning, och innebär därmed ett betydande tillskott i budgeten.

Forskningsenhetens styrtavla. Tyvärr på holländska, så den var svår att fördjupa sig i…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *