Kvinno- barnkliniken

Den här veckan var det dags att få besöka kvinno- barnkliniken på sjukhuset i Zwolle:)

Jag fick hämta ut kläderna via ett digitalt system när min storlek lagts in i mitt passerkort. Displayen vid omklädningsrummet läste av kortet och matade automatiskt fram min beställning. Det var lite spånnande att se om kvinnan som ”scannade” min kropp uppifrån och ner med sin skarpa blick hade matat in rätt storlek i systemet;) De flesta använde sjukhusets vita byxor, men inte alla. Särskilt läkare och barnmorskor hade privata byxor och gärna privata kläder synliga under rocken. Klockor/ringar bars av personalen på mottagningen men inte på avdelningarna. Och sjukhuset kämpar med dåliga siffror på följsamheten till hygien- och klädregler…

Här är Rineke närmast, barnmorskan som jag fick följa med en dag på den integrerade förlossnings- och BB-avdelningen. Tillsammans med en barnmorska till ansvarade hon för 32 vårdplatser. Man har dag-/kväll- och nattskift, alla på 8,5 timmar med en halvtimmes överlappningar. Dag och kväll är två barnmorskor i tjänst, nattetid endast en. Framjour och bakjour finns alltid på plats. På avdelningen vårdas kvinnor från och med graviditetsvecka 32.

Kvinnor som är tidigare i sin graviditet övervakas på OHC (Obstetric High Care), en avdelning i anslutning till gynekologisk avdelning, fram till förlossningen. Barnmorskan längst bort i bild ansvarade för den polikliniska mottagningen denna dag.

Närmast patienterna arbetar sjuksköterskor, varav de flesta har en vidareutbildning inom obstetrik och gynekologi. Det är 12 sjuksköterskor i tjänst/pass. Arbetsfördelningen är annorlunda mot hemma, verkligen! Jag undrade över vad skillnaden mellan en barnmorska och en sjuksköterska med specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi kunde vara?? I Nederländerna studerar man till barnmorska direkt, och barnmorskorna har därmed inte sjuksköterskekompetens. Sjuksköterskorna bistår barnmorskorna vid förlossningarna och sköter omvårdnaden av mamma och barn före/under/efter, inklusive medicinsk övervakning t ex vid EDA. Jag uppfattar det som att sjuksköterskorna utför barnmorskornas och läkarnas ordinationer.

Kliniken har ca 3000 förlossningar/år. Det är oklart hur många förlossningar det är totalt i sjukhusets upptagningsområde, för man har inte riktigt koll på antalet hemförlossningar (vad jag kunde få fram). Man erbjuder smärtlindring under förlossningen i form av EDA eller morfin. Bad och lustgas finns inte, TENS och akupunktur används nästan inte alls.

Neonatalavdelningen ligger i anslutning och har 17 vårdplatser. Man tar emot barn från graviditetsvecka 24. De har ständig vårdplats- och kompetensbrist, och jag kände igen diskussionerna från situationen vi har i Sverige. På neonatalavdelningen finns tyvärr inga familjerum, utan föräldrarna får vistas antingen på förlossnings- och BB-avdelningens övervakningsplatser, på Ronald McDonald-patienthotellet eller i hemmet. Familjerum fanns inte med i de ursprungliga sjukhusritningarna (som var 10 år gamla när sjukhuset stod färdigt), och sedan gick det inte att ändra… Ett gott medicinskt samarbete mellan avdelningarna verkar finnas.

Den stora avdelningen övervakas via ”Schiphol board” (Schiphol är namnet på flygplatsen i Amsterdam). Koordinatorn är sjuksköterska och har koll på patienternas status, vårdplatser, in- och utskrivningar mm. Hen kan också rycka in och hjälpa sjuksköterskorna vid hög arbetsbelastning.

Inkommande samtal från hembarnmorskorna och patienter kom direkt till barnmorskorna själva, som sedan fick informera koordinatorn.

Man tycker att avdelningen är för stor både till yta och antal vårdplatser, och håller på att planera för en indelning i mindre team. Planerade sectio, övervakningspatienter och förlossningspatienter ska koncentreras i angränsande rum.

Nästan alla vårdrum är inredda för förlossning, men detta rum som jag kunde fotogtrafera har inte förlossningssäng. Familjen stannar på rummet hela vistelsen på sjukhuset. De flesta går hem direkt efter förlossningen om allt är bra med mamma och barn. Barnmorskan ansvarar för undersökningen av barnet innan hemgång. Familjen ansvarar själva för att kontakta ”kraamzorg” (hemvården) och få barnsköterska i hemmet (som jag berättade om i tidigare inlägg).

Köks- och förrådsarbete. personalköket mm sköttes av ekonomipersonal (bilden nedan), dock oklart hur många som var i tjänst på avdelningen. Patienterna fick välja från en meny i förväg. På en annan avdelning såg vi ett fint exempel på hur man gjort illustrationer/bilder till menyn för att patienterna skulle kunna förstå vad de beställde. Partner fick också beställa mat till självkostnadspris.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *