Rehab 360 – projekt för att skapa gemensamma upplevelser

Under våren pågår ett intressant projekt inom Västra Götalandsregionen, nämligen att med hjälp av teknik på ett pedagogiskt sätt kunna ge insikt i patientens upplevelse i vården.

Samarbetet sker tillsammans med Interactive Institute i Göteborg och syftet är att komma med förslag på hur vårdverksamheter kan arbeta på helt nytt sätt och/eller utveckla nya tjänster så att patienters upplevelser, synpunkter och behov tas tillvara och på ett systematiskt sätt för att förbättra vård och rehabilitering, för att stärka människors möjligheter att återgå till arbete.

Det här gör vi just nu: Deltagare i projektet är kvinnor och män som har eller har haft erfarenheter av psykisk ohälsa. De spelar en central roll i hela designprocessen och vi följer dem bland annat deras vardag för att utifrån deras perspektiv förstå dem och betrakta utmaningarna inom området. Men även vårdgivare intervjuas.

Projektet handlar om hur vi designar för samtal om förändring och utveckling av verksamhet, med utgångspunkt i gemensamma upplevelser. I projektet Rehab 360 testas hur man kan använda 360-video och virtuell verklighet (VR) för att skapa utbildning och lärande i vården i frågor kring bemötande och psykisk ohälsa.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Interactive Institute Swedish ICT. Nyligen filmades material med hjälp av helt ny teknologi, både vad gäller bild och ljud. Projektet visar på ett spännande sätt hur ny teknik kan skapa förutsättningar för att se och uppleva subjektiva perspektiv, både den vårdsökandes och personalens.

Materialet, tekniken och sättet att designa utbildningsupplevelse är nytt. Under våren genomförs ytterligare utvecklingsarbete och tester med användare.

Inspelning av en VR-film
Så här kan det se ut under en inspelning.

Inblandade inom Västra Götalandsregionen är bland annat Jeanette Bäfverfeldt i det sjukvårdsstrategiska teamet och Anna Holst på Backa Vårdcentral som jobbat med projektets delar som manusutveckling och själva inspelningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *