VGR:s geodataplattform

katt

Katter är tydligen smidiga djur och smidig är just vad regionens geodataplattform kommer att bli.

Ett av de lite större arbetena inom GIS/GIT/geodata på VGR är att ta fram en geodataplattform. Jag har ännu inte bestämt mig för om det är vettigast att kalla den just för en geodataplattform, plattform för geodata eller kanske något helt annat, men arbetsnamnet är tills vidare geodataplattform. Min långsiktiga ambition med detta arbete är att täcka in det mesta som gäller GIS/GIT/geodata på regionen, men på lite kortare sikt är det nog klokare att lägga ambitionsnivån på en mer rimlig nivå. En viktig del i detta är att löpande dokumentera arbetet och det är inte mer än rätt att vi tillgängliggör merparten av detta också externt. Jag ser åtminstone tre goda skäl till detta:

 • Ingen skulle bli gladare än jag om våra erfarenheter och lösningar kan komma fler till nytta. Den bästa skattekronan är den som inte spenderas, särskilt inte på att uppfinna hjulet två gånger.
 • Med fler granskande ögon kan vi förhoppningsvis tidigare hitta förbättringsområden och resultatet blir bättre och mer kostnadseffektivt.
 • Det är rimligt, och önskvärt, att regionen är så öppen som möjligt med hur vi arbetar och vad vi prioriterar. Denna blogg är förstås inte hela svaret, men det är i alla fall ett litet fönster in i verksamheten.

Därför: Välkommen till en serie blogginlägg om arbetet med VGR:s geodataplattform. Jag tänkte inleda kort med bakgrund och behov och i takt med att arbetet fortskrider återkomma med hur vi tänkt oss lösningen och säkert ett par djupdyk i detaljer och problem som vi har stött på längs vägen.

Syfte

Syftet med detta arbete är att ta fram en plattform för att effektivt kunna utföra ett antal uppgifter:

 • Lagra geodata
 • Distribuera geodata
 • Geokoda adresser
 • Bearbeta geodata
 • Göra GIS-analyser
 • Ta fram kartor och presentationsmaterial
 • Möjliggöra integration med övriga system för utbyte av (geo)data
 • Stödja webbkartor och mobila lösningar

Plattformen ska främja att regionen arbetar enhetligt och kvalitetssäkrat med geodata.

 

Krav

Med hjälp av regionens GIS-nätverk, dvs GIS-användare i de olika verksamheterna, har ett antal krav och önskemål framkommit. En kortare sammanfattning av dessa är:

 • Plattformen ska utgöra grunden i VGR:s hantering av geodata och den ska därför kunna kommunicera med flera olika typer av system för att undvika inlåsningseffekter. Ett par exempel på klienter är:
  • Desktop-GIS
  • Webbkartor
  • Mobila lösningar
  • Övriga verksamhetssystem, ex. BI-system
 • Uppbyggt i moduler för att göra det enklare att vid behov byta ut enskilda delar, utan alltför stora insatser.
 • Databas
  • Kunna lagra både vektor- och rasterdata
  • I dagsläget har regionen inga större, generella behov som gäller punktmoln, men det är sannolikt att det blir aktuellt framöver, varför stöd för detta är önskvärt.
  • Stöd för olika behörigheter för att kunna styra information och roller till rätt användare.
 • Webbtjänster
  • Kunna distribuera geodata standardiserat, ex. WMS/WFS.
  • Anpassa utseende mha kartografi
 • Tillgänglighet – De geodata som vi tillhandahåller ska vara enkelt tillgängliga inom VGR:s nät.
 • I ett första steg ska plattformen tillhandahålla underlag som användarna kan hämta mha webbtjänster eller rådata (anslutning direkt mot databasen). I ett senare skede ska man kunna lägga in egna geodata och använda plattformen som basen i sin arbetsmiljö.
 • Plattformen ska erbjuda relevanta bakgrundskartor/karttjänster för att förenkla för användarna att göra kartor och presentationsmaterial. Ett exempel är Lantmäteriets visingstjänster.
 • Grundläggande stöd för hantering av metadata.
 • Stöd för geokodning, dvs hämta koordinater för adresser.
 • Vår IT-avdelning ska kunna drifta plattformen.
 • VGR ska kunna erbjuda medarbetarna ett verktyg för desktop-GIS för ex. kartproduktion och GIS-analyser, via normala kanaler för distribution av mjukvara inom regionen.

 

Så, där har vi de huvudsakliga riktlinjerna för regionens geodataplattform framöver. Vad tycker du om ovanstående sammanfattning? Jag vill gärna höra dina synpunkter om hur vi kan vässa oss ytterligare.

5 svar på ”VGR:s geodataplattform”

  1. Hej Håkan. Du gör naturligtvis helt rätt i att efterfråga metadata. Jag bedömde att vår hantering av metadata inledningsvis kommer att vara ganska anspråkslös, så jag tog inte med det i sammanfattningen. Jag har nu dock uppdaterat artikeln med en liten kommentar om metadata. Fortsätt gärna att skicka in synpunkter.

 1. När du skriver om tillgänglighet läser jag bara att det ska vara tillgänglig inom VGRs nät. Har ni inga tankar på att göra geodata tillgänglig som öppna data? Det finns många vinster att få från att tillhandahålla geodata som öppna data som till och med Lantmäteriet har insett och arbetar för. Vinsterna är stora i form av ökad demokrati, innovation och att det skapas fler medborgartjänster.

  1. Det tidigare inlägg ger mycket bra bakgrund. Tack för länken! Det syns att ni har en bra strategi och jag förstår behovet av att få i ordning en bra intern plattform som första steg.

   Jag tror absolut på att ni kommer vidare med äve öppna geodata i sinom tid och ser fram emot att höra mer – och förhoppningsvis kunna få chans att diskutera med dig kring detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.