AI i hälso- och sjukvård #2 – Tre nya AI-projekt inom VGR, upptäcka blodbrist genom mobilen och boktips

Intro till nyhetsbrevet Skjuter vi över målet när vi tror oss ha nytta av smart teknik? I en enkät avdelningen Vårdens digitalisering nyligen skickade ut kan man delvis dra den slutsatsen. Att det inte är någon brist på viktiga arbetsuppgifter där AI inte alls behövs (än på länge). En person ansåg att AI för all …

AI-projektet: Idéworkshop om möjligheter, svårigheter och lösningar

AI-projektet rullar på bra. Idag var det dags för en idéworkshop med kollegor från vården, VGR IT, utvecklare, projektledare och andra som jobbar med strategisk planering. Syftet med träffen var att i gruppdialog komma fram till möjligheter, svårigheter, samt tänkbara lösningar på de svårigheter vi identifierat. Denna bloggpost sammanfattar den träffen.

Strategiskt arbete med AI för life science

Genom att använda hälsodata mer systematiskt och strategiskt bör vi kunna hålla oss friska längre. Där finns också potentialen att upptäcka och åtgärda risker tidigare. Detta kan göra individens hälsa bättre samt vård- och omsorgsarbetet effektivare och förhoppningsvis även billigare.

AI i hälso- och sjukvård #1 – Försäkringskassans bedrägerikoll, video från Ineras AI-dag och mer

Intro till nyhetsbrevet Kul att du läser nyhetsbrevet! Det ges ut av VGR:s avdelning Vårdens digitalisering där vi omvärldsbevakar bland annat AI och relaterade tekniker. Det här är vårt sätt att dela med oss av vad vi hittar. Varför AI är intressant för vården kanske är uppenbart. Anledningen till att vi bevakar ämnet beror på …

AI och computer vision för att bli mer redo för GDPR

En tänkbar korsbefruktning mellan AI-projektet jag deltar i och regionens GDPR-projekt har dykt upp, nämligen att leta upp bilder som kan innehålla personuppgifter. Exempelvis människor, ansikten, bilar med mera. Detta finns det förstås leverantörer som erbjuder som tjänst, men har man egen utvecklarkompetens kanske det är en onödig utgift. Utöver det jag tar upp i …