AI i hälso- och sjukvård #2 – Tre nya AI-projekt inom VGR, upptäcka blodbrist genom mobilen och boktips

Intro till nyhetsbrevet Skjuter vi över målet när vi tror oss ha nytta av smart teknik? I en enkät avdelningen Vårdens digitalisering nyligen skickade ut kan man delvis dra den slutsatsen. Att det inte är någon brist på viktiga arbetsuppgifter där AI inte alls behövs (än på länge). En person ansåg att AI för all …

AI-projektet: Idéworkshop om möjligheter, svårigheter och lösningar

AI-projektet rullar på bra. Idag var det dags för en idéworkshop med kollegor från vården, VGR IT, utvecklare, projektledare och andra som jobbar med strategisk planering. Syftet med träffen var att i gruppdialog komma fram till möjligheter, svårigheter, samt tänkbara lösningar på de svårigheter vi identifierat. Denna bloggpost sammanfattar den träffen.

AI i hälso- och sjukvård #4 – AI Innovation of Sweden, radiologer lär upp AI

Intro till nyhetsbrevet Som så ofta numera har det rasslat förbi optimistiska rubriker om hur bra AI är. Sedan föregående nyhetsbrev har en AI vunnit i strategispelet Starcraft, något även jag spelat, men för mycket länge sedan. Så nu kan AI spela schack, Jeopardy, Go och Starcraft. Samtliga är spel vars spelmekanik är minst tjugo …

Strategiskt arbete med AI för life science

Genom att använda hälsodata mer systematiskt och strategiskt bör vi kunna hålla oss friska längre. Där finns också potentialen att upptäcka och åtgärda risker tidigare. Detta kan göra individens hälsa bättre samt vård- och omsorgsarbetet effektivare och förhoppningsvis även billigare.