AI-projektet: Idéworkshop om möjligheter, svårigheter och lösningar

AI-projektet rullar på bra. Idag var det dags för en idéworkshop med kollegor från vården, VGR IT, utvecklare, projektledare och andra som jobbar med strategisk planering. Syftet med träffen var att i gruppdialog komma fram till möjligheter, svårigheter, samt tänkbara lösningar på de svårigheter vi identifierat. Denna bloggpost sammanfattar den träffen.

AI och computer vision för att bli mer redo för GDPR

En tänkbar korsbefruktning mellan AI-projektet jag deltar i och regionens GDPR-projekt har dykt upp, nämligen att leta upp bilder som kan innehålla personuppgifter. Exempelvis människor, ansikten, bilar med mera. Detta finns det förstås leverantörer som erbjuder som tjänst, men har man egen utvecklarkompetens kanske det är en onödig utgift. Utöver det jag tar upp i …

AI: Naturligt språkprocessering förstärkt av svartkonst

Det finns saker som AI, machine learning och besläktad teknik gör bra och andra saker som fortfarande har en del att bevisa. Något som funkar bra sedan några år tillbaka är att identifiera oönskad epost. Detta görs med en teknik kallad NLP (Natural Language Processing), alltså att med matematik och algoritmer bearbeta språk på ett …

VGR ska jobba med AI och maskininlärning

Sista maj 2017 beslutades det i VGRs hälso- och sjukvårdsstyrelse bland annat att: ”Förslag ska också tas fram till hur digitaliseringen av vården kan utvecklas. Under de närmaste åren ska bland annat internetbaserat stöd och behandling utökas och digitalt högkostnadsskydd införas.” – pressmeddelande, 31:a maj 2017