Det är mycket nu

Skarsjon

Här har ingen rört om i grytan på ett tag, av mängden sediment att döma. Du har mitt ord på att det samma inte kommer att gälla regionens arbete med GIS, GIT och geodata. Skärsjön, Kungsbacka.

Här kommer ett par tankar för kommande arbete i ett nästan avsiktligt stökigt inlägg med alldeles för många länkar. Temat är frågor som jag planerar att gå igenom förr eller senare. En del handlar om att lära mig mer om tekniken och andra frågor är mer av utredningskaraktär.

Optimering

  • Se till att våra geodata är snabbt tillgängliga genom att arbeta klokare med exempelvis indexering i PostGIS.
  • Se över hur vi kan optimera vår användning av GeoServer, exempelvis mha cachning.
  • Nu när vi har tillgång till kvalitetssäkrade adresser från Lantmäteriet via Geodatasamverkan, borde vi inte se till att använda dessa så mycket som möjligt när adressinformation är inblandad? Ex. gör en kvalitetskontroll mot detta underlag varje gång vi tar emot en adress, så att vi inte lägger in felaktig information i våra register. Det borde bespara oss en hel del bekymmer vid senare hantering av insamlade adressuppgifter.
  • AI – När artificiell intelligens numera kan skapa konst, sköta kundtjänst och hjälpa dig att hitta rätt på nätet, borde det då inte gå att tillämpa det betydligt mer inom GIS och geodata? En fråga att sätta mig in i bättre framöver.

Fortsätt läsa ”Det är mycket nu”

VGR:s geodataplattform, del 3

Midsommar

Lagom till midsommar kommer nu nästa rapport om GIS, GIT och geodata i Västra Götalandsregionen.

QGIS

Ett av de behov som har kommit upp till ytan från regionens GIS-nätverk är att få tillgång till ett verktyg för att kunna arbeta med geodata och ta fram kartor och presentationer. VGR har fram tills nu inte standardiserat på något verktyg och det har mer eller mindre varit upp till respektive verksamhet att hitta lämpliga verktyg för dessa uppgifter. Nu är dessa dagar lyckligtvis snart över, eftersom vi efter sommaren kommer att paketera och därmed tillgängliggöra QGIS internt för alla medarbetare. Det blir därför inte svårare att få tillgång till ett program för att arbeta med geodata och kartor än att beställa andra programvaror, vilket rimmar väl med tanken att GIS, GIT och geodata inte är väsensskilt från övrig IT i verksamheten, utan att det egentligen bara handlar om information som råkar ha koordinater knutna till sig. Som jag tidigare har nämnt kommer vi att hålla oss till långtidsversionerna LTR och jag skulle säga att denna version kommer att gälla minst 1-2 år framöver. QGIS är förstås inte svaret på regionens alla behov inom GIS, men bedömningen är att det täcker in merparten av användarfallen för desktop-GIS och vi kommer att komplettera med ytterligare verktyg, ex. FME, för övriga behov.

Fortsätt läsa ”VGR:s geodataplattform, del 3”

VGR:s geodataplattform, del 2

elefanter

Elefanter – Ett av världens smartaste djur och i högsta grad en viktig del av regionens kommande geodataplattform.

Vi har diskuterat bakgrund, vi har gått igenom behov och vi har avhandlat tillgång till geodata. Är det inte hög tid att vi börjar närma oss ett lösningsförslag vad gäller GIS och geodata för Västra Götalandsregionen? Här är huvuddragen för vad jag ser väntar runt hörnet: Fortsätt läsa ”VGR:s geodataplattform, del 2”

VGR:s geodataplattform

katt

Katter är tydligen smidiga djur och smidig är just vad regionens geodataplattform kommer att bli.

Ett av de lite större arbetena inom GIS/GIT/geodata på VGR är att ta fram en geodataplattform. Jag har ännu inte bestämt mig för om det är vettigast att kalla den just för en geodataplattform, plattform för geodata eller kanske något helt annat, men arbetsnamnet är tills vidare geodataplattform. Min långsiktiga ambition med detta arbete är att täcka in det mesta som gäller GIS/GIT/geodata på regionen, men på lite kortare sikt är det nog klokare att lägga ambitionsnivån på en mer rimlig nivå. En viktig del i detta är att löpande dokumentera arbetet och det är inte mer än rätt att vi tillgängliggör merparten av detta också externt. Jag ser åtminstone tre goda skäl till detta: Fortsätt läsa ”VGR:s geodataplattform”

VGR och Geodatasamverkan

Mane

Mest pedagogiskt hade kanske varit en bild på ett växande frö eller en soluppgång för att understryka den växande kraften, men månen därhemma var så fin häromdagen att den förtjänar en plats här.

Dagens nyhet är att VGR går med i Geodatasamverkan. Hur kommer det sig? I mitt inlägg häromdagen skrev jag:

  • Det ska vara enkelt för dem som bor i eller besöker regionen att ta del av VGR:s verksamheter. Ett par exempel kan vara att hitta vård eller kulturutbud och ta del av näringsliv och kommunikationer.

  • Det ska vara enkelt för VGR:s anställda att ta del av och arbeta med geodata och den geografiska aspekten av arbetsuppgifterna. Det inkluderar exempelvis enkel tillgång till geodata, mallar, metadata, rutiner, kvalitetssäkring, publicering och användbarhet.

Fortsätt läsa ”VGR och Geodatasamverkan”

Dörrarna öppnas

VGR_karta

En ovanligt trevlig region? Översiktskartan, ©Lantmäteriet

För den som undrar om VGR arbetar med GIS/GIT/geodata är svaret ”ja”. Efter snart två veckor som regionens GIS-samordnare tänkte jag skriva ner några tankar om hur jag ser på kombinationen VGR och GIS. När jag läser om regionen står det:

”Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik.”

Fortsätt läsa ”Dörrarna öppnas”