One Team Gov Västsverige – samverkan över organisationsgränserna

One Team Gov Sverige

VGR har sedan några år haft en samverkansgrupp på tjänsten Meetup där vi och andra inom offentlig sektor gjort saker gemensamt. Det har handlat om att arrangera föreläsningar, nätverksträffar och liknande över organisationsgränserna. Nu stöper vi om det hela och följer med den nationella rörelsen One Team Gov Sverige. Fortsätt läsa ”One Team Gov Västsverige – samverkan över organisationsgränserna”

Området känsel och human haptic perception

Området känsel påverkar förmåga till human haptisk perception

Beröringssinnet benämns ofta, i mina öron helt felaktigt, som känsel eller känselsinnet.

Vi har minst sju sinnen som vi känner in oss själva och vår omvärld med. Stimuli med hjälp av en rörelse (via ljus- och/eller ljudvåg, beröring, rörelse) ger oss en upplevelse. Stimuli via berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet – men även stimuli via ljus, ljud, lukt och smak ger oss upplevelser. Vars och ens upplevelser är unik, högst privat. Fortsätt läsa ”Området känsel och human haptic perception”

Tanken bakom VGR:s utvecklingsblogg

Det händer ständigt mycket kring verksamhetsutveckling hos Västra Götalandsregionen, mer än vad vi som är anställda är medvetna om känns det som. Denna blogg är tänkt att till en början guida målgruppen ”såna som oss själva” till vad vi i VGR gör för något, vad som händer och inte minst hur man samverkar med oss.

”Såna som oss själva”, alltså de vi vänder oss till, kan vara digitala verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter, utvecklingsledare, eller liknande. Egentligen vem som helst som är intresserad av utveckling som sker inom offentlig sektor.

Vilket sorts innehåll kan man förvänta sig?

Till en början kommer vi återpublicera en del tjänsteutlåtanden, riktlinjer och strategier som kan vara av intresse för resten av offentliga Sverige. Dessutom blir det en del länkar till tredjepartstjänster där vi lägger upp öppen källkod, dokumentation och liknande.

Vi ska försöka få till en bra struktur med kategorier, så den som endast bryr sig om digitaliserad vård kan följa det och någon annan som hellre tar del av webbstrategi kan göra det.

Webbutvecklarna har börjat

Ovan kan du se en första titt i utvecklarnas miljö. Då vi kommer att erbjuda hela Regionportalen som en responsiv webbplats, alltså fungera i så många enheter som möjligt, har utvecklarna ganska nyss börjat med sånt som syns på ytan.

En vanlig missuppfattning om responsiv webbdesign är att det handlar om mobilanpassning. Det är inte vad vi primärt siktar på men vi ser det som en bra bonus när väl vår målgrupp börjar använda mobila enheter.
En av de mest bortglömda fördelarna med responsiv webbdesign för intranät är faktiskt att man som användare kan ha flera saker uppe på skärmen samtidigt. Genom att ge webbläsaren en smalare yta, som jag gjort ovan, finns det plats över för andra saker på skärmen. Beroende på vad man gör kanske det är ett kalkylark, annan webbplats, nytt epostmeddelande eller liknande som får ta merparten av skärmens utrymme.
Målet är att man inte ska tvinga användaren att upplåta merparten av sin skärm utan försöka göra det bästa av det utrymmet som användaren önskar – vilket ibland kan vara en liten mobilskärm.

Vi har precis påbörjat en grafisk formgivning av Vårdaktörsportalen utifrån de interaktionsskisser vi tidigare publicerade. Målet med formgivningen är att det ska locka till användning oavsett vilken skärmutrymme man råkar ha.

Konceptdesign

Här är de första bilderna av konceptdesignen. En interaktionsdesigner har utgått från målgruppsanalysen, där de har kartlagt behoven hos olika yrkesgrupper genom intervjuer.  Sedan tidigare finns intervjuer gjorda med sjuksköterskor och läkare och nu gjordes kompletterande intervjuer med logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Startsida på Vårdaktörsportalen
Träfflista vid sökning
Visar detaljvy av ett dokument
Medicinska riktlinjer
Ett antal vyer av skisserna för mobila användare

Mycket omsorg har lagts på att få ett fungerande sökgränssnitt, där viss inspiration liknar av amazon.com’s beprövade tidiga avgränsning för den som bara vill söka inom ett visst område.

Stegen efter denna konceptdesign är att gå mer in i detalj och slutligen att göra en grafisk formgivning. Vid formgivningen kommer vi jobba med färger, avstånd och typografi för att portalen ska bli intuitiv och användbar.

Vissa delar kan komma att användas av våra medborgare och på grund av detta får vi lov att anpassa oss efter utvecklingen av mobiler för att surfa på webben. På 1177.se har vi i dagsläget cirka 25% mobila besökare och andelen har trefaldigats på ett år.
Vi kommer dock inte göra en separat mobilversion utan har valt att jobba responsivt med designen. Det innebär att oavsett vilken sorts enhet vår framtida användare väljer kommer det se så bra ut som det går.
Responsiva webbplatser kan förenklat jämföras med att man endast har en webbadress fast med olika ”utgåvor” av webbplatsen som styrs efter vilken tillgänglig bredd som finns i användarens webbläsare.
De utgåvor vi tänkt oss så här långt är normalvarianten, som råkar vara samma som surfplattor, och en för mobiltelefoner. Det vill säga 320  eller 1024 bildpunkters bredd.