Projekt ”Gloriatio”

Vi samlar på berättelser där innovationer i VGR har hjälpt patienter eller medarbetare i deras dagliga liv. Berättelserna kommer att samlas i en bok.


Enkät om innovationer

Under våren 2022 samlas det in enkätsvar. Du som vill nominera din egen innovation eller någon innovation du inspirerats av.

Fyll i vår enkät om nominering av intressanta innovationer

Om projektet

Projektet är fortfarande i sin linda. Avsikten är att lyfta fram exempel på innovation. Olika sorters innovation. Visa på den bredd som finns inom den stora organisation som Västra Götalandsregionen är.

Tanken är att inspirera, erbjuda perspektiv och bidra till VGR:s egna lärande på innovationsområdet.

Vi siktar på att släppa boken vid årsskiftet 2022/2023.

Arbetsgrupp:

  • Peter Kelly – projektledare
  • Lina Strand Backman – referensperson
  • Lars Lindsköld – deltagare
  • Marcus Österberg – deltagare