AI i hälso- och sjukvård #1 – Försäkringskassans bedrägerikoll, video från Ineras AI-dag och mer

Intro till nyhetsbrevet

Kul att du läser nyhetsbrevet! Det ges ut av VGR:s avdelning Vårdens digitalisering där vi omvärldsbevakar bland annat AI och relaterade tekniker. Det här är vårt sätt att dela med oss av vad vi hittar.

Varför AI är intressant för vården kanske är uppenbart. Anledningen till att vi bevakar ämnet beror på den enorma potential det kan ha för stora delar av vår verksamhet. Inte minst hur vi kan erbjuda en god vård till en allt äldre och aktivare befolkning.

Om du undrar vad vi avser med “AI” i detta sammanhang är det en mycket berättigad fråga. Väldigt mycket kallas idag för AI. Det finns rent utav ett begrepp för företeelsen att utan god grund påstå att det man gör är AI – AI washing. Vi kommer dock inte vara ortodoxa kring vad vi menar med AI men inte heller plocka in material där det inte framgår vad AI har med saken att göra. Vi kommer inte heller vara strikta med AI utan även inkludera närbesläktade tekniker som machine intelligence, Natural Language Processing, computer vision, med mera.

Det är inte första gången man har enorma förhoppningar på artificiell intelligens. Även på 1950-talet hade man en hype kring AI. De här mellanperioderna när man tappat förtroende för AI är vad som avses med begreppet “AI-vinter” vilket några dysterkvistar tror inträffar snart igen.

Förhoppningsvis finner du detta första nyhetsbrev matnyttigt!
//avd Vårdens digitalisering, genom Marcus Österberg

Vad är AI för dig?

Hör av dig om vad du tycker AI är. Se kontaktuppgifterna i botten av nyhetsbrevet. Då detta är det första numret av nyhetsbrevet får det bli vår nyhetsbrevsredaktörs syn på saken.

”AI är mer av en förhoppning om en genväg till smarta lösningar (vi inte ännu kan kravställa) än en reell teknik som finns att implementera redan idag.”
– Marcus Österberg, innovationsledare på VGR

Samtidigt är det brukligt att så fort AI levererar nytta slutar de insatta både vara imponerade och inte heller kalla det för AI – den så kallade AI-effekten.

Men vad är AI för dig? Skicka oss ett mejl med din syn på saken.

Har du laddat ner din röntgenbild från nätet?

I början av november arrangerades konferensen RPA & AI i offentlig sektor. Leif Johansson från Försäkringskassan berättade om ett AI-projekt som utvärderar bilder inom tandröntgen, dels via computer vision för att “se” om bilden är återanvänd och därmed ett troligt bedrägeri, men också en form av relation mellan suspekta aktörer. Kanske undvek Leif avsiktligen att nämna hur tekniken var uppbyggd men det handlade om en nätverksanalys vilket troligen är görbart genom antingen en grafdatabas eller ett artificiellt neuralt nätverk.

Det här är sysslor som kan automatiseras med tekniken kallad RPA (Robotic Process Automation), ett begrepp som innebär att ett datorprogram lär sig härma en användares handgrepp för att utföra vissa sysslor.

Swelife ger ut AI-förstudie på nytt

Organisationen Swelife gav i november ut skriften AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård på nytt. Den släpptes ursprungligen i juni och arbetet hade finansierats av Västra Götalandsregionens innovationsfond. Är man snabb kan man be om ett tryckt exemplar, men den finns också att ladda hem som PDF och Epub. Det ryktas också om att en engelsk översättning är på gång.

PreSISe – Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk

Ett AI-centrum håller på och bildas på Lindholmen Science Park, beläget på Norra Älvstranden i centrala Göteborg. Det så här långt mest omtalade projektet är PreSISe som bygger ett AI-baserat beslutstöd för prehospital skattning av sepsis (eller blodförgiftning bland lekmän).

Sepsis är vanligare än de tre största cancerformerna tillsammans. Mer om projektet:

AI och automatisering i framtidens vård – när blir 1177 Vårdguiden en robot?

Inera arrangerade en träff om AI, robotar (bottar/RPA) och liknande teknik 21:a november. Avd Vårdens digitaliserings utsände fann det intressant hur Försäkringskassan har börjat jobba med AI när dem handlägger olika ärenden. Känns som att de har kommit en bit på vägen och att vi i vården har en del att ta igen.

Utöver Försäkringskassan föreläste också Göran Lindsjö från Governo, Johanna Bergman från Lindholmen Science Park, Åsa Zetterberg som nyligen var Sveriges digitaliseringschef/CDO, med flera.

Se föreläsningarna: Inera 2018-11-21

Nytt AI-projekt: Vision smärtvård 2030

VGR har tillsammans med Göteborgs Universitet och Chalmers fått Vinnova-finansiering för ett projekt att jobba visionsdrivet med smärtpatienter. Idag är smärtvården ojämlik ur flera synsätt. Projektet är bemannat med AI-experter, statistiker inom hälsometri, expertis inom smärtvård, forskare och innovationsledare.

Människa + AI = succé

Microsofts Daniel Akenine har föreläst en del under hösten om AI i praktiken, bland annat under Internetdagarna 2018. Bland ett flertal relevanta infallsvinklar gällande vården finns automatiserade beslut (tänk RPA), virtuella kollegor och precision när det gäller AI.

När AI/maskiner uppnår en människas nivå kallas det för att de uppnått human parity, de är i paritet med en människa. När det gäller att spela schack uppnådde en maskin detta under 1990-talet när IBM:s dator Deep Blue, en föregångare till Watson, vann i schack över Gary Kasparov. Men… under mer än tjugo års tid har människor som assisterats av maskiner vunnit (se grön linje) över maskinerna och det är troligt att det kommer fortsätta att vara så.

Samma sak gäller vävnadsförändringar inom radiologi. AI:n hade 7,5% felmarginal, radiologen hade 3,5%, men det makalösa var att människa + AI hade endast 0,5% felmarginal.

Se Daniel Akenines föreläsning från Internetdagarna.

Mothugg och resonemang om förväntningar på AI

Det är lätt att svepas med i det lyckorus som uppstår vid en hype likt den vi upplever kring AI just nu, men det är förstås viktigt att nyansera bilden något. Här kommer mer balanserade lästips, kanske rent utav negativa fynd.

Babylon Healths hypade AI-triage recenseras av The Lancet:

”Babylon’s study does not offer convincing evidence that its Babylon Diagnostic and Triage System can perform better than doctors in any realistic situation, and there is a possibility that it might perform significantly worse.”
Safety of patient-facing digital symptom checkers (The Lancet, november, 2018)

Har du tips på innehåll till nästa nyhetsbrev? Hör av dig till Marcus Österberg – fornamn.efternamn@vgregion.se
Det vi vet redan nu kommer med är tips på ny litteratur inom AI för hälso- och sjukvård.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Anmäl dig till nyhetsbrevet per mejl på följande länk:
http://eepurl.com/dO2yer