AI i hälso- och sjukvård #2 – Tre nya AI-projekt inom VGR, upptäcka blodbrist genom mobilen och boktips

Intro till nyhetsbrevet

Skjuter vi över målet när vi tror oss ha nytta av smart teknik? I en enkät avdelningen Vårdens digitalisering nyligen skickade ut kan man delvis dra den slutsatsen. Att det inte är någon brist på viktiga arbetsuppgifter där AI inte alls behövs (än på länge).

En person ansåg att AI för all del är bra att jobba med men att vi först behöver få ordning på byggstenarna först. Bland byggstenarna nämner hen machine learning och naturligt språkprocessering (NLP). En annan person svarade att ”folk behöver lära sig skillnaden mellan prediktiv analys och AI”.
Vill du besvara enkäten så är den fortfarande öppen. Enkäten finns på SurveyMonkey och ja det är lite svåra frågor men väldigt få.

Hoppas du finner något i månadens nyhetsbrev användbart.

//avd Vårdens digitalisering, genom Marcus Österberg

Vad är AI för dig?

Månadens fråga om vad AI är besvarades av Almira Thunström på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

”Ett beslutsverktyg som klarar av det som begränsar statistiska modeller. AI kan tränas att identifiera mönster i min data.”

Almira Thunström

Almira jobbar just nu med prediktiva modeller för icke-linjär data över hur många beräknas komma till psykiatriakuten en viss dag, en viss timma och under en viss månad. Almira jobbar också mycket med VR-teknik. Följ henne på Twitter på @almirathunstrom för mycket intressant inspiration.

Tre AI-projekt finansieras 2019 av VGR:s innovationsfond

Under 2019 finansieras tre stycken innovationsprojekt inom VGR där kopplingen till AI-relaterad teknik är tydligt uttalad.

Ett av dem kommer från avd Vårdens digitalisering, ”Jag vill så Hjärna veta! Kan ANN stödja automatisering och bättre vägval (GPS) i vårdens processer”. Det handlar om att dra nytta av neurala nätverk för att försöka optimera vårdens processer. Ett annat heter ”Chatbot som komplement för frågor och svar till inneliggande patient”, körs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommer alltså jobba med processering av naturligt språk (NLP). Den tredje, ”Främja hälsa med digital vård genom machine learning vid stressrelaterad ohälsa”, är inom VGR:s primärvård och tänker jobba med machine learning direkt i användarnas mobiler för att identifiera mönster i sensordata.

Det kan finnas fler projekt som har något relaterat till AI, men vi från avdelningen haft insyn i samtliga projekts ansökningar.

Behöver vården AI de kommande åren?

Du som inte sett Oslo Kommuns videoklipp Historien om Tim – en framtidsvision bör se den. Det finns mycket att göra utan att det ska krävas någon smartare teknik än den ganska uppenbara ehälsa och de e-tjänster som vården redan erbjuder – de behöver bara bli mer användarfokuserade.

En annan sak att jobba med redan nu är att dra nytta av de webbtjänster/API:er som erbjuds på nätet. De är långt mindre komplicerade än AI men kan göra stor nytta tillsammans med robotiserade arbetsuppgifter (RPA). Dessa webbtjänster kan man fönstershoppa idag och testa. Säg att man vill att ens robotmedarbetare ska använda Yale Insulin Infusion Protocol så kan man testa Algorithmia, exempelvis.

”Appbutik” för radiologer som söker AI-tjänster

Under radiologikonferensen RSNA i november 2018 visade Nuance sin uppdatering av AI Marketplace for Diagnostic Imaging. Det är för närvarande en stängd marknadsplats endast för de som är partners eller kunder till Nuance. Men nog bör vi kunna vänta oss att konkurrensen och öppenheten kring AI ökar alltefter branschen mognar?

Etisk och CE-märkt AI

Inom vård och omsorg är förstås etik viktigare än inom många andra områden. EU-kommissionens expertgrupp har nu släppt ett utkast på etikriktlinjer för trovärdig AI, som även fast det inte är vårdspecifikt innehåller relevanta saker som:

Trustworthy AI will be our north star, since human beings will only be able to confidently and fully reap the benefits of AI if they can trust the technology. Trustworthy AI has two components: (1) it should respect fundamental rights, applicable regulation and core principles and values, ensuring an “ethical purpose”and (2) it should be technically robust and reliable since, even with good intentions, a lack of technological mastery can cause unintentional harm.”

En färdig version väntas i mars 2019 och den som vill komma med inspel förväntas göra det senast 18 januari 2019.

AI ska förstås inte leva i ett parallellt universum utan snarare ha samma krav på sig som annan teknik i vården. Detta har MedTech Magazine skrivit om och de spaltar upp fyra möjliga problem med att CE-märka AI, bland annat att tillverkaransvar är knepigt med föränderliga produkter (för att inte nämna den svarta låda av icke-transparenta beslut AI tar).

Chefer tycker AI är dubbelt så viktigt jämfört med anställda på golvet

Microsoft släppte under hösten en rapport om AI i Europa. Det finns ett gäng svenska organisationer och en hel del intressanta insikter kring det som populärt kallas för AI.

En sak som har med AI:s verksamhetsanknytning att göra är den enorma skillnad mellan höga chefer och de ute i verksamheten när det gäller om AI anses viktigt:

”71 % of the companies respond that AI is considered an important topic on the executive management level. This is significantly higher than on the non-managerial / employee level where AI is only considered an important topic in 28% of the companies.”

Artificial Intelligence in Europe (Microsoft, 2018)

Ingen press, men nu måste du bestämma dig om cheferna ryckts med i en orimlig hype eller kanske om du tycker att många ute i verkligheten behöver inse att AI är viktigt 🙂

Syrlig meme om AI kontra machine learning som begrepp

En meme om AI kontra machine learning (ML) har gjort några varv runt nätet de senaste veckorna.

”If it’s written in Python it’s probably machine learning, if it’s written in Powerpoint it’s probably AI”

Ja nog används AI som begrepp mer av folk som inte kan programmera Python och ofta gör presentationer med Powerpoint. De som kan det praktiska hantverket säger inte så ofta att de jobbar med AI, snarare med NLP, machine learning, deep learning, computer vision, m.m. Detta skapar dessvärre ett glapp mellan visionärer och praktiker.

En annan som tröttnat på det som rapporteras kring AI uttryckte det på följande sätt:

”Machines are better than me at whatever they’re for… that’s the point of tools. A calculator is better than me at 238÷182 and a bucket is better than me at holding water.”

Cassie Kozyrkov

Project Clara och Nvidias träff i Göteborg

GPU-tillverkaren Nvidia arrangerade en träff i Göteborg i mitten av december. Där presenterades plattformen CLARA – ett sätt att utveckla instrument och arbetsflöden för medicinska bilder. För närvarande vänder de sig främst till utvecklare och erbjuder en utvecklarpaket (SDK).

Nvidia har kunnat effektivisera analys av genomik mellan 40-200 gånger, så detta bör kunna erbjudas i konsumentteknik i framtiden. Användningsfallet de visade upp var att på plats på jordbruk i Afrikas landsbygd snabbt analysera angrepp på grödor för att veta exakt vad som står på och ta beslut om eventuell åtgärd. Tänk motsvarande gällande människors hälsa, kanske först på apotek och senare i var och ens mobil.

Datorseende för att upptäcka blodbrist och vitalparametrar

I van den Brinks innovationsnyhetsbrev (se botten av detta mejl) kommer tipset om att mobilkameror är tillräckligt bra för att bedöma blodbrist. Det gör tekniken lämplig som ett screening-verktyg eller som en del av självtriagering. Det ska också gå att ha en individuell kalibrering vilket ger större precision, till nytta för patienter med kronisk blodbrist, och tillgängligheten är inte längre bort än var man lagt mobilen.

Du kanske minns ett företag som erbjöd en “tricorder” i stil med Star Trek för några år sedan. Det slog inte så väl ut och kunder blev irriterade när funktioner låstes ned. Nu är en ny lösning på gång som till skillnad från den förra inte kräver en pryl man håller mot pannan. Denna ska kunna läsa av personen via mobilkameran så länge som den hålls maximalt fyra fot från ansiktet.

Nysläppta och kommande AI-böcker

Det börjar dyka upp litteratur som inte är av så strikt akademisk art. Det märks inte minst genom att mer generella IT-förlag som Apress och Sprint nu släpper böcker som är riktade till de med IT-förståelse som vill jobba med vårdens teknikutmaningar.

Följande böcker är antingen nyligen släppta eller släpps i början på 2019:

När man efter litteratur är analytics ett begrepp av intresse. Det handlar ofta om att ta beslut baserat på data, men inte nödvändigtvis genom att köra machine learning.

Internetjätten Amazon börjar snegla på vården (i USA)

Amazon gick för en dryg månad sedan ut med att:

”We are excited to announce Amazon Comprehend Medical, a new HIPAA-eligible machine learning service that allows developers to process unstructured medical text and identify information such as patient diagnosis, treatments, dosages, symptoms and signs, and more.”

Introducing medical language processing with Amazon Comprehend Medical | AWS Machine Learning Blog

Amazon beklagar sig över att mycket värdefull information gömts i ostrukturerade data och att man vill förädla dessa mer automatiserat:

”Identifying this information today is a manual and time consuming process, which either requires data entry by high skilled medical experts, or teams of developers writing custom code and rules to try and extract the information automatically.”

Med andra ord ytterst intressant att se om de lyckas hitta någon generell lösning. Annars är det främst inom akademiska studier man nått framsteg kring medicinsk text, exempelvis summering av medicinska texter på Chalmers när det gäller svenska som språk.

Neuralt nätverk på ett USB-minne

Det börjar bli enklare att dra nytta av landvinningarna kring machine learning. AutoML är en trend, men att få ett färdigt neuralt nätverk på en USB-pinne låter väldigt lockande för den verksamhet som inte vill ladda upp sina data till någon tredjepart:

Kanske extra intressant då eSams jurister kommit fram till att personuppgifter anses röjda så fort de landat i en tredjeparts molntjänst.

Poddar

De senaste veckornas poddavsnitt som avhandlar AI-teknik och vård:

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Anmäl dig till nyhetsbrevet per mejl på följande länk:
http://eepurl.com/dO2yer